آموزشی

چیجوری برنامه ریزی درسی کنیم؛ نکاتی واسه بهتر درس خوندن 

  مطالعه بخش مهمی از موفقیت تحصیلیه. اما بعضی وقتا پیدا کردن وقت کافی واسه مطالعه ، سخت به نظر می رسه. به ویژه خوندن بخشایی که به مرور بیشتری احتیاج دارن. یکی از راه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

چیجوری واسه شغل دلخواه مون یک انگیزه نامه بنویسیم؟ “

  نوشتن یک انگیزه نامه تأثیرگذار واسه خواسته شغل، بسیار مهم و البته رقابت برانگیزه. اگه شمام به دنبال نوشتن انگیزه نامه مفید و مؤثری هستین، با ما همراه باشین تا کلا و کوتاه اصول بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

چیجوری واسه خودمون اهداف شغلی بلندپروازانه اما واقعی تعریف کنیم؟ 

  پیشرفت شغلی به معنای هدف گذاری و حرکت همیشگی به طرف اهدافه. اهداف شغلی، برنامه های عینی مشخصی هستن که نشون میدن آخرش به دنبال رسیدن به چه نقطه و جایگاه کاری هستین. تعریف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل