5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http  5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http
پیشگفتار
مجموعه مطالبی که در این گزارش آورده شده است شرح و توضیحی است بر تمام امور و فعالیتهایی که در مدت کارآموزی اینجانب یحیی آینه دار به مدت 240 سا عت در مدرسه فوتبا ل انقلاب و استخر انقلاب طی نموده ام .در مدت کارآموزی ، هدف آشنایی با محیط شرکت ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.که در پایین شرح کار کارآموز ی خود را توضیح می دهم .
 مقدمه
یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی ورشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را در عرصه عمل ، آزموده و به مشکلات و نا بسامانیهای علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند ، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات می با شد .
با این مقدمه شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برای ما روشنتر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم .
میزان رضایت دانشجو از این دوره
این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحاعز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.
فصل اول
( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )
معرفی محل کارآموزی
مدرسه فوتبال انقلاب و استخر انقلاب محل کارآموزی کارآموز بوده که واقع در شیراز بلوار چمران ابتدای ابیوردی 2 می باشد .
فصل دوم
( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )
تشریح کلی از نحوه کار، وظایف و مسئولیت‌های کارآموزی در محل کارآموزی و ارائه لیستی از عناوین کارهای انجام شده توسط دانشجو:
از جمله وظایف انجام شده در محل کارآموزی به شرح زیر می باشد
1- آشنایی با ورزش فوتبال
2- آشنایی با ورزش شنا
فصل سوم
( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات )
گزارش کار کارآموز
لزوم توسعه تربیت بدنی
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت مقوله تربیت بدنی و ورزش در زندگی روزمره مردم، بر لزوم توسعه آن در بین آحاد مردم تأکید کرده است، به گونه ای که برای گسترش ورزش، تشکیلاتی شامل: سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها و هیأت ورزشی، تربیت بدنی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، نیروهای مسلح و … شکل گرفته اند. از جمله مهمترین وظایف این تشکیلات ورزشی، فراگیر کردن ورزش و ایجاد زمینه لازم برای تحقق برنامه «ورزش برای همه» است.
1- آشنایی با ورزش فوتبال
 1- تاریخچه مختصر پیدایش فوتبال
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Sport/82/10/Image/sp_30_tarikhcheh1.jpg” \* MERGEFORMATINET
هر چه زمان می گذرد، و هر چه بر عمر فوتبال افزوده می شود، اقبال عمومی مردم جهان، نسبت به این ورزش مردانه، پر تلاش و جادویی فزونی می یابد. در این میان، سهم جوانان و نوجوانان در گرایش بسوی این ورزش، چه از نظر داخل شدن در متن آن، و چه لذت بردن از تلاش گروهی از بازیکنان در زمین، در جمع تماشاگر، از ورزشهای دیگر بیشتر بوده و بهمین دلیل است که در کشور های مختلف جهان، مولفین و مفسرین بسیاری در مورد این ورزش کتب، مقالات، سالنامه ها، قوانین و تشریح شیوه های گوناگون را به طرق مختلف منتشر کرده و هر چه از عمر فوتبال می گذرد، تجزیه و تحلیل های بیشتری درباره پیدایش و رواج این ورزش صورت می گیرد.
فوتبال سرگذشت جالبی دارد، چرا که تعداد بسیاری از تاریخ نویسان و مؤلفین ( بخصوص غربی ها) سعی کرده اند تا ثابت کنند فوبتال چه به طریق ابتدایی و اولیه، چه از نظر داشتن فوتبال دارای قوانین و رعایت اصول بازی، از کشور آنها آغاز شده و سپس به کشورهای دیگر رخنه کرده و رواج یافته است.
از آن جمله اند کشورهای فرانسه و ایتالیا که خود را ” پدر فوتبال” دانسته و مقابل ایندو، کشور انگلستان است که به جهت تدوین قوانین و ثبت بازیها در قرن هجدهم، خود را والاتر و برتر از دیگران می داند.
بطور کلی نام اولیه بازی فوتبال” سوله” و یا” جیکودل کالسیو” بوده است. اما فوتبالی که بطور کاملاً صحیح با قوانین مدون آغاز گردید، از انگلستان سرچشمه گرفته است. اگر تاریخ ثبت سازمان فوتبال انگلستان را مطالعه کنیم سال 1863 را نشان می دهد. همچنین بعد از 25 سال یعنی در تاریخ 1888 فوتبال حرفه ای انگلستان فعالیت خود را آغاز کرد. این سوابق نشان دهنده وجود فوتبال مدرن در انگلستان قبل از سایر کشورهای اروپایی بحساب می آید.جالب است بدانیم بنا بنوشته ” ب.ژیله” مولف” تاریخ ورزش جهان” پیدایش ورزش موازی با تاریخ تمدن بشر می باشد. بهمین دلیل جای تعجب نخواهد بود اگر گفته شود بازیهای اولیه در خاور دور بوجود آمده و بر اثر چنگهای بزرگ مانند جنگهای اسکندرمقدونی، این ورزش از خاور دور به خاور میانه منتقل شده وسپس جنگ ژولیوس سزار تمدن ” گالو رومن” را به سرزمین ” گل”( فرانسه فعلی) برده و با تشکیل بازیهای ورزشی که تجربه آن منجر به ریشه فوتبال فعلی گردید، نام بازی به ” هارپاستوم” و بعدها به ” سوله” یا ” چوله” تغییر یافته و در سرزمین های مختلف باتلفظ های گوناگون بیان گردیده است.
 
مراحل تکامل بازیهای فوتبال
الف- خاور دور
برای آنکه شمایی از پیدایش و تکامل ورزش فوتبال داشته باشیم، تاریخ بسیاری را باید ورق زد. مستندترین نوشته در این زمینه از ” کنفسیون” حکیم و فیلسوف معروف چین بوده است. در کتابی که از این معلم اخلاق باقی مانده از ورزش مخصوصی بنام” کونگ فوو” که در آن از سر و پا استفاده می شده نام برده شده است. از سوی دیگر در چین و در دوران امپراتوری ” چانگ تی” ( 32 قبل از میلاد) یک نوع بخصوص فوتبال بازی می شد که بنام ” تسو چو” معروف بود و بوسیله توپ چرمی ، وبا پا انجام می شده است. این بازی بقدری جالب و دوست داشتنی بوده است که شعرا و تاریخ نویسان آن عصر، نام فوتبالیست های بزرگ را در اشعار و حماسه های خود آورده و از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد کرده اند. در کشور ژاپن، و در همان عصر ورزش دیگری شبیه فوتبال برگزار می شده که بسیار مقدس و مورد احترام مردم بوده است.
ب- روم : بازی هارپاستوم
همانطور که ذکر شد تمدن خاور دور توسط لشکر کشی اسکندر مقدونی به خاور میانه آورده شد، و بازیهای آنها بهمان رویه ادامه داشت. بای دیگری بنام ” هارپاستوم” در روم بازی می شد، که پیدایش آن در قرون وسطی در ایتالیا بوده و درست مانند ” جیکودل کالسیو” که بنام” سوله” یا ” چوله” در فرانسه معروف بود، بازی می شده است.
در بازی هارپاستوم ابعاد زمین در مقایسه با بازی سوله کوچک تر بود ولی هدف هر بازی بردن توپ بانتهای خط طولی زمین قرار داشته است.
در ایتالیا از بازی هارپاستوم بازی دیگری بوجود آمد که بنام ” جیکودل کالسیو” معروف شد و مورد توجه قرار گرفت تا جایی که در این بازی اشخاص سرشناس( اعیان و اشراف و حتی روحانیون کلیسا) نیز شرکت می کردند که ازجمله آنها می توان از ” پاپ کلمنت” هفتم، ” لئون” دهم و” اوربین” هفتم نام برد که در زمان خود قهرمانان فوتبال ” فلورنتیسم ” بودند.
ج- فرانسه( بریتانی و نورماندی)
رفته رفته بازی  هارپاستوم که از تمدن روم ریشه گرفته و بصورت” سوله” یا ” چوله” در آمده بود رونق فراوان یافت و مردم به آن گرایش زیادی نشان دادند. در بازی ” هارپاستوم” هدف بازیکنان بردن توپ به نقطه انتهایی زمین بازی قرار داشت. جالب آنکه طول زمین باندازه ای بزرگ بود که در ابتدا و انتهای آن دو کلیسا و بین کلیسا، اماکن عمومی و مجاور آن دهات قرار داشته است، بازی چوله معمولاً روزهای یکشنبه بعد از ظهر پس از اتمام مراسم مذهبی برگزار می شد . زمان بازی و جزئیات رقابت دو طرف بازی در کارناوال ها به ثبت می رسید . در زمان کوتاهی بازی ” سوله” سخت مورد پسند مردم بریتانی و نروماندی قرار گرفت . در تاریخ فوتبال چنین ثبت شده است که این بازی در 16 اکتبر 1566 میلادی توسط سردار انگلیسی بنام ” ویلیام فاتح” و بعد از جنگ ” هستینگ” به انگلستان برده شد.
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Sport/82/10/Image/sp_30_tarikhcheh2jpg.jpg” \* MERGEFORMATINET
 د- انگلستان
از سوی دیگر گروهی از مورخان معتقدند که ” امیل سووستر” که از پیروان ویلیام فاتح بود، این بازی را بعد از جنگ” هستینگ” بانگلستان برده و آنرا رواج داده است.
در تاریخ 13 آوریل 1314 میلادی ” ادوارد دوم” پادشاه انگلستان اعلامیه زیر را صادر و برگزاری فوتبال را منع کرد. متن اعلامیه چنین بود:
” چون سر و صدا و صدمات زیادی به علت خشونت مثل تنه زدن و هل دادن برای گرفتن توپ های بزرگ بوجود آمده از طرف شاه فرمان صادر شد که خداوند این خشونت را منع کرده است و مجازات آن با زندان همراه خواهد بود. این ورزش، در آینده فقط می تواند در شهر انجام گیرد.”
یکبار دیگر در تاریخ 12 ژوئن1349 میلادی دستور داده شد که روزهای اعیاد ورزش تیرو کمال و پرتاب نیزه به جای بازی احمقانه فوتبال، انجام شود. ولی سرانجام به سال 1823 بود که بالاخره فوتبال به صورت ورزش رسمی و امروزی درآمد و به این ترتیب فوتبال خود را از بازی را گبی بالاتر کشید.
در مورد جدا شدن فوتبال از راگبی اتفاق جالبی رخ داد. بدین معنی که بازیکنی بنام” ویلیام الیس” توپی را که در دستش قرار داشت به جلو برده و توپ را در داخل دروازه پرتاب کرد. این عمل باعث صرو صدای فراوانی شد و بدنبال آن ” الیس” شروع به تدوین مقررات فوتبال و  راگبی را از یکدیگر جدا ساخت.
بعد از جدا شدن دو ورزش، فوتبال بامقررات مستقل در انگلستان به سرعت پیشرفت نمود و سازمان فوتبال انگلیس در سال 1863 تاسیس شد. با توسعه فوتبال در آن کشور فوتبال توسط ملوانان، سربازان، تجار، مهندسین، و حتی توسط کشیشان انگلیسی به خارج از انگلستان برده شد و مورد توجه مردم قرار گرفت.
بعد از انگلستان، دانمارک دومین کشوری بود که در اروپا دارای سازمان ملی فوتبال شد.
تاسیس اولین باشگاه ورزشی در اروپا
در ایتالیا، یک عینک ساز اولین باشگاه را تشکیل داد. و شاهزاده” ساووی” اولین باشگاه ورزشی را تاسیس کرد.
تاسیس اولین باشگاه ورزشی در آمریکا جنوبی
دو برادر انگلیسی ساکن آرژانتین طی آگهی در روزنامه ” بوینوس آیرس” خواستار تاسیس اولین باشگاه فوتبال در آرژانتین شدند و در اثر علاقه مردم به فوتبال در سال 1884 فوتبال در برنامه درسی دبیرستانی قرار گرفت.
اولین مسابقه بین المللی فوتبال
اولین مسابقه بین المللی بین دو کشور آرژانتین و اروگوئه و در سال1905 انجام شد. ولی قبل از این بازی در سال 1885 مسابقه بین آمریکای شمالی و کاندا انجام گردیده بود که از لحاظ زمانی زودتر از مسابقه دو کشور آرژانتین و اروگوئه صورت گرفته است.
اولین کشور آسیایی دارای فوتبال
در منطقه آسیا، هندوستان اولین کشور آسیایی بود که فوتبال را پذیرفت و یک نسخه از مقررات فوتبال در سال 1883 بآنجا رسید و در سال 1892 اولین مسابقه کاپ را برگزار کرد.
با اینکه ورزش در سطح وسیع و علمی، در بعضی از قاره های جهان شناسایی بین المللی نداشته است ولی فوتبال بر اثرعلاقه مردم بیش از صد سال است که جای خود را در اکثر کشورها باز کرده است
فدراسیون فوتبال
فوتبال ورزش محبوب قرن حاضر است . این بازی به سبب گروهی بودن و زمین بازی بزرگ ، ضمن اینکه اهداف ورزشی بسیاری را برآورده می کند امکانات زیادی را نیز برای تماشای این بازی تامین می نماید. ورزش فوتبال توانسته است نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان زیادی را به خود جذب نماید و امروزه بصورت اماتوری و حرفه ای انجام می شود . هر ساله در کشور ها و قاره های مختلف و کل جهان بازیهای زیادی برای مشخص کردن بهترین تیم ها صورت می گیرد . امروزه در ایران نیز در سطحی وسیع گروههای مختلف سنی به این ورزش جالب می پردازند و در سطوح مختلف کشوری ، منطقه ای ، قاره ای و بین المللی مسابقاتی برگزار می شود . توان ، قدرت و سرعت، عوامل اصلی موثر در چگونگی بازی فوتبال می باشد و موجب لذت بیشتر از این بازی پر تحرک می شود . بازی فوتبال بین دو تیم 11 نفره انجام می شود ، یک نفر در داخل دروازه و 10 نفر بقیه در تمام سطح زمین می توانند قرار گیرند . هدف در این بازی وارد نمودن توپ به دروازه حریف می باشد . عبور توپ از بین دو تیرک عمودی و از زیر تیرک افقی به داخل دروازه ، گل محسوب می شود . در بازی فوتبال فقط دروازه بان می تواندبرای گرفتن توپ در محدوده قانونی خود از دست استفاده نماید . بقیه بازیکنان ممکن است از پاها، تنه و یا سر برای ضربه زدن به توپ استفاده نمایند . در پایان، برنده بازی تیمی است که تعداد گلهای بیشتری زده باشد . وقت قانونی بازی شامل دو نیمه 45 دقیقه ای می باشد . در صورت مساوی شدن دو تیم در وقت قانونی و نیاز به تعیین سرنوشت ، دو وقت اضافی 15 دقیقه ای به زمان بازی اضافه خواهد شد. زمان استراحت بین دو نیمه بازی 5 تا 15 دقیقه و بین دو وقت اضافی 5 دقیقه می باشد . در صورت تساوی مجدد ، سرنوشت نهایی بازی در ضربات پنالتی تعیین می شود . زمین فوتبال به شکل مستطیل است که ابعاد بین المللی آن 110 متر طول و 75 متر عرض می باشد . اندازه زمین فوتبال بسته به سطوح بازی تغییر می کند ولی همواره نسبت به عرض زمین بین 6 تا 7 متر می باشد.ظرفیت و گنجایش تماشاچیان زمینهای فوتبال و استادیوم ها به نقش ، موقعیت مکانی و اهمیت بازیها و درصد جمعیت طرفدار ورزش فوتبال بستگی دارد. این تعداد بین 5 تا 120000 نفر متغیر است . تعداد تماشاچیان مسابقات فوتبال در سطح ناحیه ای 1000 نفر و در سطح استان و منطقه حدود 20000 نفر و در سطح ملی و بین المللی حداقل 50000 نفر و در سطح المپیک حدود 120000 نفر در نظر گرفته می شود ، از آنجا که بهترین مکان برای تماشای بازی سکوهای فوقانی جایگاه تماشاچیان است بنابراین به منظور تامین دید مناسب توصیه می شود که اولین ردیف تماشاچیان نیز در ارتفاع مناسب از کف زمین در نظر گرفته شود . منتاسب ترین جهت دید تماشاچیان در طرفین طولی زمین فوتبال می باشد . محل استقرار تماشاچیان در طرفین طولی و عرضی زمین می تواند در فرمهای مختلف طراحی گردد . در سطوح ناحیه و محله و مکانهایی که تماشاچی زیادی وجود ندارد و در میادین تمرینی معمولا” از یک طرف طول زمین برای سکوهای تماشاچیان استفاده می نمایند.
تجهیزات مورد نیازورزش فوتبال
– لباس : لباس بازیکنان از جوراب ساقه بلند ، شورت ورزشی ، پیراهن و در صورت لزوم ساق بند و دستکش تشکیل شده است . دروازه بانان تیم ها از شلوار ورزشی استفاده می نمایند .
– کفش : در حال حاضر سه نوع کفش ساقه کوتاه به وسیله بازیکنان فوتبال استفاده می شود . نوع اول کفشهایی است که دارای استوکهای پیچی است و می توان آنر ا تغییر حالت داد و بیشتر بر روی زمین چمن طبیعی پوشیده می شود . نوع دیگر کفشهای کف لاستیکی است که برای زمینهای سفت بکار می رود و نوع سوم کفشهایی است که کف آن دارای برجستگی است و در زمینهای چمن مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد . امروزه بازیکنان کفشهایی که دارای نوک است را بیشتر می پوشند هر چند احتمال صدمه دیدن با این نوع کفشها بیشتر است . اطلاعات عمومی درباره ورزش فوتبال گل کوچک فوتبال گل کوچک بین دو تیم 5 نفره و در منطقه ای محدود سرپوشیده و یا روباز برگزار می گردد که بین دو نیمه ، 1 دقیقه و در زمان انجام مسابقات 2 دقیقه استراحت داده می شود . توپ در صورتی گل محسوب می شود که تماما” از روی خط دروازه واقع در میان تیرکهای دروازه از زیر تیر افقی عبور کند . برنده بازی تیمی است که گلهای بیشتری زده باشد . در صورت مساوی شدن دو تیم، تعیین سرنوشت بازی توسط ضربات پنالتی یا در وقت اضافه تعیین خواهد شد . زمین بازی گل کوچک دارای ابعادی به طول 42-25 متر و به عرض 25-15 متر متناسب با سن بازیکنان می باشد . اندازه های زمین فوتبال 5 نفره در زیر آمده است : در مرکز میانی زمین دایره ای به شعاع 3 متر ترسیم می شود و هر نیمه زمین دارای یک دروازه ، یک منطقه دروازه و یک نقطه پنالتی است . منطقه دروازه به وسیله رسم یک نیم دایره به شعاع 7/5 متر و به مرکز وسط خط عرضی هر نیمه به دست می آید . فقط پنالتی در فاصله 6 متری از نقطه وسط هر یک از خطوط عرضی و در داخل هر نیمه مشخص می شود . بازی فوتبال 5 نفره در اروپا بسیار متداول است و طرفداران زیادی دارد. در مسابقات اصلی این رشته گنجایش تماشاچی باید حدود 5000 الی 8000 نفر در نظر گرفته شود . از آنجا که بهترین مکان برای تماشاچی بازی ردیف های بالایی سالن است بنابراین حتی پایین ترین ردیف صندلی تماشاچیان باید مرتفع تر از سطح کف سالن ساخته شود تا دید مناسبی از بالای دیوارهای احاطه کننده زمین فراهم گردد.
 2- سازمان های ملی فوتبال در کشورها
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Sport/82/11/Image/sp_01_tarikhcheh2.jpg” \* MERGEFORMATINET
در قاره آفریقا، اولین سازمان ملی فوتبال در کشور آفریقای جنوبی تاسیس شد. ولی مصر جزو اولین کشورهایی بود که مسابقه بین المللی برگزار کرد. در تاریخ 1924، سه سال پس از تشکیل سازمان ملی فوتبال، مصر در بازیهای المپیک پاریس توانست مجارستان را شکست دهد.
مسابقات بین المللی فوتبال اروپا که فقط میان انگلستان و اسکاتلند و از سال 1872 انجام می شد، در اولین سال قرن بیستم مورد استقبال سایر کشورهای اروپایی قرار گرفت . با این وجود فدراسیون بین المللی فوتبال( فیفا) در سال 1904 توسط گروهی از سرشناسان فوتبال در پاریش تشکیل و به ثبت رسید.
20 روز قبل از تشکل رسمی فیفا فرانسه اولین مسابقه بین المللی خود را انجام داد. در این دیدارها هفت کشور تیم ملی خود را به بازی ها فرستادند در حالی که دارای سازمان ملی نبودند و کشورهای اسپانیا و دانمارک از فرستادن تیم ملی خودداری کردند. فیفا رفته رفته رشد کرد تا آنکه در سال 1938 دارای 51 عضو ملی شد و در سال 1950 این تعداد به 73 عضو و در سال 1982 تعداد آن به 146 کشور رسید.
 
سازمان کلی فلسفه ورزشی
هر کشور بر اساس طبیعت، آب و هوا، محیط جغرافیایی و فطرت مردم آن سرزمین دارای فلسفه خاص ورزشی خود می باشد. چون نداشتن فلسفه ورزشی در هر کشور نمی تواند پایه و اساس درستی برای ورزشی آن کشور باشد.
مثلاً در اروپا فلسفه ورزشی مردم شباهت زیادی به فلسفه ورزشی رم و یونان باستان دارد. و یا کشور خودمان ایران سوابق طولانی تری نسبت به رم و یونان در ورزش دارد. بطوری که طبق مستندات تاریخی دو هزار و پانصد سال سابقه فلسفی در ورزش دارد، تا آنجا که ضرب المثل پر مغز و بیاد ماندنی گواهی می دهد: عقل سالم در بدن سالم است، فلسفه ورزشی ایرانیان بوده است.
در نوشته های ” شیلر”  و ” گوته”  نویسندگان بزرگ آلمان ، سه جمله ذیل را می توان در فلسفه ورزشی بسیار موثر دانست:
1- هر انسانی دوست دارد بازی کند وبازی کردن جزئی از زندگی انسان می باشد.
به عنوان مثال: کودک دوست دارد با انگشت دست خود بازی کند. شما حتی در سن کهولت علاقه مند به ورزش هستید حتی اگر از نوع سبک آن را انتخاب کنید. بنابراین بازی کردن ( ورزش) جزئی از رشد انسان است و اگر انسان ورزش نکند رشد سالم و صحیح نخواهد داشت.
2- هر کس مطابق با شعور و ذهن خود بازی خاصی را انتخاب می کند. مثلاً، بعضی ها بازی گروهی توام با خشونت را دوست دارند. پس به فوتبال، یا بسکتبال، یا هندبال، ویا راگبی روی می آورند. و بعضی ها برخورد بدنی را دوست ندارند پس به ورزش هایی چون والیبال، تنیس و یا بدمینتون و… می پردازند. و عده ای به ورزش های انفرادی مانند: دو میدانی، ژیمناستیک، شنا و وزنه برداری علاقه دارند.
3- هر کس شخصیت خود را در جریان بازی نشان می دهد. بهمین دلیل، مربیان می بایست علاوه بر شناخت روان شناسی، رفتار بازیکنان را مورد دقت و مطالعه قرار داده تا انعکاسی از شخصیت فردی بازیکن را در زندگی بدست آوردند.
مثلاً بعضی از بازیکنان در زمین تمرین و مسابقه مرتب حرف می زنند. اینگونه افراد درکلاس درس هم بی دلیل صحبت خواهند کرد. یا در بازی و مسابقه با داور، در اداره با رئیس و سرپرست نیز حالت پرخاش و اعتراض گونه دارند. بنابراین مربیان در اثر شناخت مرا حل علمی و تجربی انسانها در ورزش، می توانند اثرات بسیاری موثری در رشد زندگی آینده جوانان و نوجوانان ترسیم نمایند.
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Sport/82/11/Image/sp_01_tarikhcheh3.jpg” \* MERGEFORMATINET
 2- سیاست های شناخته شده ورزشی در جهان
اصولاً انتخاب و سیاست ورزشی، جزئی از وظیفه هر حکومت است. سیستم حکومت ها نیزمتفاوت است و هر کدام حالت خاص سیاست خود را دنبال می کنند.
برای مثال به چند نمونه از سیاست های ورزشی که توسط حکومت ها اعمال می شود اشاره می کنیم:
1- حکومتی سیاست ورزشی خود را بر مبنای تعلیم و تربیت قرار می دهد. معنی این سیاست آن است که هر حرکت و فعالیتی در مدارس مورد توجه قرار گیرد. زیرا حکومت تشخیص داده تربیت بدنی جزئی از تربیت کلی سیاست آنهاست. بنابراین ورزش زیر نظر آموزش و پرورش قرار دارد.
2- حکومت دیگر ورزش را زیر نظر وزارت بهداری و بهزیستی اداره می کند. زیرا ورزش و تربیت بدنی را در جهت رعایت اصول بهداشت و سلامت جامعه پایه گذاری می کند.
3- حکومت سوم هدف از ورزش را نزدیکی طبقات، از غنی گرفته تا فقیر و از سیاه گرفته تا سفید، می داند و بطور کلی تشکیل جامعه بکپارچه مورد نظر است. مثلاً آنها به بازی هایی فکر می کنند که بتوانند اجتماعات ورزشی را بوجود آورند، چنین سیاست ورزشی زیر نظر وزارت کشور اداره می شود.
4- نوع دیگر حکومت، سیاست ورزشی را درجهت فراهم کردن پرستیژ بمعنی اعتبارف آبرو، و حیثیت حکومتی خود می داند. این نوع حکومت می خواهد نشان دهد دارای حکومتی بهتر از سایر حکومت ها بوده  از نظر سلامت جامعه، دارای وضع بهتری می باشد. در واقع بسیاری از حکومت ها به دنبال همین سیاست هستند. حکومت های پیرو این نظریه نیاز به سازمانی دارند که درحد آرزوهایشان گسترده باشد. البته انواع دیگری از سیاستهای ورزشی نیز ممکن است وجود داشته باشد که بر حسب نیاز جامعه ، قابل مطالعه متخصصین است.
3- تاریخچه فوتبال در ایران
تاریخ شروع فوتبال در ایران ، به حدود یک قرن پیش باز می گردد یعنی زمانیکه یک گروه انگلیسی برای اکتشاف نفت در جنوب ایران عازم کشورمان شد. پس از حفر اولین چاه نفت در” مسجد سلیمان” به سال 1908، فوتبال به شکل جدی در این شهر دنبال گردید.
چندی بعد همین اتفاق در” بوشهر” افتاد. شهروندان انگلیسی در اوقات فراغت با هیجان رودروی تیم های محلی کشورمان می ایستادند والبته این رقابت ها بیشترحالت تفریحی داشت. فوتبال به تدریج در شهرهای دیگرایران ازجمله بندرانزلی و بندرعباس در یک زمان حساس و تعیین کننده مطرح شد. قبل از شروع جنگ جهانی اول(1914) فوتبال در مدرسه آلمانی ها بازی می شد ، اما بعد از خاتمه جنگ، کالج آمریکایی ها در تهران پیگیراین ورزش شد. همچنین مسابقاتی بین اعضای سفارتخانه های اروپایی در ایران پایه ریزی و دنبال گردید. گسترش منظم فوتبال در ادامه ، مرزهای شهرهایی چون آبادان و مشهد را نیز در نوردید و جوانان بیشتری را به سوی این رشته ورزشی جلب کرد.
اولین تیم فوتبال
در پایان دوره قاجاریه(1919) برای قدردانی از کوشش های برادران سردارخان که تحصیل کرده بلژیک بودند و در امر بسط و گسترش فوتبال نقش داشتند، یک تیم تشکیل شد. بازیکنان معروف آن تیم” برادران مفتاح”،” اکبر توفان”،” پان اسدالله”، “رضا والی کلانتری”، “هراند گالوستیان” و” گالیک هاراتونیان” بودند.
نخستین رقابت های داخلی
“ابوالفضل صدری” رئیس سازمان وقت ورزش، تشکیل تیم های آزاد در تهران را تشویق و ترغیب کرد و حتی برای برندگان رقابت های داخلی جوایزی تعیین نمود. تیمی به نام تهران که اعضای آن از بازیکنان رشته های ورزشی مختلف جمع آوری شده بودند، موفق به فتح نخستین دوره رقابت های داخلی فوتبال شد، با بازیکنانی چون” برادران سردارخان”، “اکبر توفان “، “حیدری”،” کریم زند” و” مفتاح”.
چندی بعد” حسین صدیقانی” که برای ادامه تحصیلات عالیه به ترکیه رفته بود، به تیم فنر باغچه این کشور و سپس” راپیدوین اتریش” ملحق شد. او پس از بازگشت به ایران، موسس یک تیم در شهر مقدس مشهد شد . صدیقانی از جمله اولین کسانی بود که دراروپا با فوتبال مدرن و نوین آشنا شده بود. حضور او در فوتبال ایران مصادف شد با انتقال تجربه و دانش روز فوتبال جهان به جوانان علاقمندی که تشنه یادگیری صحیح این رشته ورزشی بودند.
اولین دیدار برون مرزی
تیم منتخب اتحادیه کارگران تحت عنوان تیم تهران اولین سفر برون مرزی که جنبه غیر رسمی داشت را به” بادکوبه” انجام داد. البته حاصل 3 بازی فوتبالیست های آن موقع کشورمان، 3 شکست پیاپی با نتایج 4 بر یک ، 3 بر صفرو 2 بر صفر بود.
درسپتامبر1941، تیم ملی فوتبال ایران اولین بازی رسمی خود را در برابر افغانستان و در کابل برگزار کرد، مسابقه ای که به تساوی بدون گل انجامید. اساس تشکیل نخستین تیم ملی رسمی کشورمان به سال 1940 باز می گردد. بین سالهای تشکیل نخستین تیم ملی رسمی کشورمان به سال 1941و 1963 ، ملی پوشان کشورمان فقط در سال 1951( بازی های آسیایی دهلی نو) به مرحله فینال دور نخست رقابت ها راه یافتند و این تنها موفقیت تیم ملی در طول این سالها محسوب می شد.ازسال 1960 اولین دوره مسابقات باشگاهی ایران شکل گرفت و در طی سالهای 1962 تا 1970، تدریجاً فوتبال ایران قوی تر شد و در صحنه های بین المللی چهره موفق تری از خود نشان داد. حضور در مرحله یک چهارم نهایی المپیک توکیو(1964)، قهرمانی در بازی های آسیایی( 1968) فتح جام باشگاه های آسیا توسط استقلال تهران(1970) از جمله مواردی بود که رشد توانایی های فوتبال ایرانی را تایید می کرد.دومین دوره مسابقات لیگ سراسری کشورمان در سال 1968 شروع و 11 سال ادامه داشت( تا سال 1978) .
مبحث دوم : آشنایی با ورزش شنا
INCLUDEPICTURE “http://www.irib.ir/health/image/swim.jpg” \* MERGEFORMATINET
فواید ورزش شنا از دیرباز شناخته شده است . شنا از معدود ورزش های هوازی است که تأکید آن بر قسمت های فوقانی بدن است و انعطاف پذیری کمتری برای آسیب به مفاصل ، عضلات و تاندون ها وجود دارد . مدت زیادی است که از آب درمانی برای کمک به تعدیل اختلالات روماتولوژی ، نورولوژی و اسکلتی استفاده می شود .
ورزش شنا نیاز به قدرت در محدوده وسیعی از حرکات مفصلی به ویژه در شانه دارد . این ورزش ترکیبی از انعطاف پذیری ، کشش و تکنیک است . اگر یکی از این سه عامل مختل گردد فرد مستعد اسیب می شود . بکارگیری تکنیک خوب و حفظ آن در جلوگیری از ایجاد آسیب مهم است . یک مربی آگاه می تواند از بروز مسائل و آسیب های مزمن بکاهد . ارتباط نزدیک و مؤثر با پزشک می تواند امکان بهترین درمان همراه با کمترین وقفه را در تمرینات شناگر فراهم سازد .
شانه ، زانو ، ساق پا ، آرنج و پشت به ترتیب محل های بروز آسیب در شناگران هستند که با برخی از این صدمات و نحوه برخورد با آنها آشنا می شویم .
« شانه » « علل درد شانه » « تصویربرداری »
«  توان بخشی » « علل درد شانه »
درد شانه در یک شناگر علل متعددی می تواند داشته باشد که در جدول زیر ذکر شده است .
علل درد کمربند شانه ای در شناگران
گردن شانه ترقوه
ناهنجاری مادرزادی
بیماری دیسک
تومور ریه
تحت فشار بودن عصب
تومورهای استخوانی در آن ناحیه
آسیب نخاع التهابی :
التهاب بورس – التهاب تاندون – التهاب سینوویوم
مکانیکی : نیمه در رفتگی – در رفتگی – عدم تعادل ماهیچه ای – چسبندگی کپسولی
ساختمانی :
پارگی عضلات – تومورهای استخوانی التهاب مفصل ترقوه – کتف
التهاب مفصل ترقوه – جناغ
سه مکانیسم مهم درد ، کشش ، نااستواری و آرتریت است . شانه شناگر اغلب به درد در جلوی شانه اطلاق می شود که همراه با کشش است . در این حنالت بافت های مجاور نیز دچار التهاب می شوند .
برای درک مکانیسم آسیب ساختمان های شانه آشنایی با نحوه تغذیه خونی تاندون های گرد و پهن و تفاوت آنها مفید است . برخلاف تاندون های گرد که عروق خونی مجاور تاندون در فواصلی آن را سوراخ کرده و به آن خون می رسانند در تاندون های پهن این عروق در داخل خود تاندون عبور می کنند . این تفاوت موجب آسیب و التهاب در موارد تحت فشار واقع شدن تاندون های پهن می گردد . به عنوان مثال در حرکت نزدیک کردن بازو به محور بدن ، این عروق در سر استخوان بازو تحت فشار قرار می گیرند . فشار ابتدا در مرکز تاندون اعمال می شود . کاهش خونرسانی به نواحی مرکزی تاندون ، مرگ سلولی و متعاقب آن واکنش التهابی را به دنبال خواهد داشت .
* مراحل ایجاد آسیب در مفصل شانه متعاقب کشش به سه مرحله تقسیم شده است :
مرحله اول : ورم و خونریزی درون عضلات گسترش می یابد . درد مبهم ابتدا پس از فعالیت وجود دارد . ممکن است به سوی احساس درد حین ورزش پیشرفت نماید . این مرحله برگشت پذیر است وعموماً در ورزشکاران زیر ۲۵ سال دیده می شود .
مرحله دوم : تداوم التهاب و تحریک که منتهی به ضخیم شدن بورس مفصلی می شود . درد در تمام اوقات وجود دارد ولی شب ها شدت می یابد . بین ۲۵ تا ۴۰ سالگی دیده می شود .
مرحله سوم : پارگی عضلات رخ می دهد . درد مداوم که ممکن است شب فرد را از خواب بیدار کند وجود دارد . درد می تواند در خارج بازو به سمت آرنج انتشار یابد . ممکن است ضعف نیز وجود داشته باشد . در سنین بالای ۴۱ دیده می شود .
نکته ۱ : درد پشت خصوصاً اطراف استخوان کتف اغلب ناشی از خستگی است .
نکته ۲ : بیماری های تب دار ، مثل آنفلوانزا یا سایر عفونت های ویروسی می تواند موجب درد اطراف شانه شود که ۶-۳ هفته تا بهبودی کامل طول می کشد .
   « تصویربرداری »
در شناگران حرفه ای زیر ۲ سال و سالم ، بررسی های رادیولوژیک معمول ، ارزش اندکی در علت یابی درد شانه دارند . با این وجود در صورت شک به آسیب استخوانی یا در صورت سابقه ضربه حاد اخیر انجام این بررسی ها مفید است . با توجه به محل احتمال آسیب از تکنیک های مختلف تصویربرداری نظیر سونوگرافی ، آرتروگرافی آرتروسکوپی ، CT اسکن و MRI استفاده می شود .
در یک ورزشکار با درد شانه بدون علامت و شکایت دیگر اغلب بررسی های اولیه رادیولوژیک ضروری نیستند و پزشک معالج با شرح حال و معاینه دقیق می تواند در تشخیص و درمان موفق باشد . در شرایط خاصی بررسی های رادیولوژیک لازم می شود .
  «  توان بخشی » صدمات شانه در شناگران معمولاً حاصل ضربه های مکرر است . بنابراین در دوره حاد آسیب توجه و رسیدگی به آن در پیشگیری از آسیب های مزمن مؤثر است .
تقسیم بندی مورد استفاده در زانوی پرشگران ( Jumper, s knee ) برای شانه شناگران نیز کاربرد دارد :
مرحله اول : بروز درد تنها پس از شنا
مرحله دوم : درد همزمان و پس از شنا بدون ماهیت ناتوان کننده
مرحله سوم : درد همزمان و پس از شنا ، با شدت ناتوان کننده
مرحله چهارم : درد به حد کافی شدید که با شناکردن مغایرت داشته باشد . ( یا دردی که در فعالیت روزانه نیز وجود دارد )
اصول درمان در مراحل اول و دوم ،‌ استراحت ، تغییر برنامه تمرینی ، اصلاح تکنیک و داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی است .
در مراحل سوم و چهارم ، استراحت مطلق شانه باید در نظر گرفته شود .
  * استراحت
در شناگران زیر ۱۲ سال توصیه شده تا فروکش کردن کلیه علایم از شناکردن بپرهیزند . انجام این کار در شناگران حرفه ای سنین بالاتر مشکل است .
  * برنامه تمرینات
برنامه تمرین می تواند برای مراعات شانه آسیب دیده تغییر یابد . در این رابطه همکاری مربی بسیار ارزشمند است . مسافت کل باید کاهش یابد . پرهیز از حرکات برانگیزاننده درد و محدود کردن مسافت در صورت درد ، اجازه بهبود آسیب را بدون این که موقعیت شناگر به خطر افتد می دهد .
قبل از شنا وقت کافی برای پرداختن به تمرینات کششی باید لحاظ گردد . تکنیک غلط و کشش بیش از حد در نقطه درد علایم را تشدید میکند . گرم کردن ۳۰-۲۰ دقیقه ای در آب با حرکات مختلف و متنوع پیش از پرداختن به تمرینات سخت پیشنهاد می شود .
* تکنیک حرکت
هر چه انعطاف پذیری بیشتر باشد چرخش بدن در مواردی مثل شنای کرال سینه یا پشت کمتر است . میزان طبیعی گردش پهلو به پهلو ۱۰۰-۷۰ درجه است .
گردش بدن امکان حرکت آسان تر بازو را ضمن این که از آب بیرون می آید و وضعیت بهتر بازوی مقابل را ضمن این که به داخل آب می رود ، فراهم می سازد .با گردش کمتر بدن ، حرکت دور شدن بیشتری در شانه رخ  می دهد که احتمال آسیب را افزایش می دهد چنان که در شنای پروانه که بدن گردشی پیدا نمی کند شیوع  درد شانه بیشتر است .
  * تدابیر درمانی
کاهش موقت فعالیت ، یک دوره کوتاهی داروی ضد التهاب غیراستروئیدی و استفاده از یخ ، یک شناگر علامت دار را در مدت کوتاهی قادر به بازگشت به تمرینات می سازد .
ماساژ با یخ در ناحیه دردناک باید محدود به ۱۰ دقیقه گردد . از طرفی کمپرس یخ تا ۲۰ دقیقه می تواند ادامه یابد . این کار پس از تمرین و چند بار در روز انجام می گیرد . بلافاصله پس از استفاده از یخ حرکات کامل شانه باید انجام گیرد .
بانداژ اندام فوقانی نظیر آنچه در آرنج تنیس بازان استفاده می شود مفید است . استفاده از اولتراسوند و در موارد مقاوم ، تحریک الکتریکی اعصاب سطحی می تواند در التیام درد مؤثر باشد .
استفاده از استروئیدها مورد بحث است . خواص ضد التهاب آنها از درد و تورم بافت آسیب دیده می کاهد . اما عوارض جانبی ناخواسته آنها و ضعف عضلات ، بسیاری از پزشکان را در استفاده از آنها محتاط می سازد .
* تمرینات درمانی
دیده شده پس از یک برنامه تمرینات کششی ساده درصد قابل توجهی از شناگران نوجوان ، بدون علامت شدند . این تمرینات در بزرگسالان موفقیت کمتری داشته است که احتمالاً ناشی از تغییرات وسیع دژانرتیو مفاصل است . هدف از تمرینات کششی ، انعطاف پذیری متعادل عضلات شانه است .
برای هر یک از عضلات درگیر در شنا و مفصل شانه تمرینات به خصوصی وجود دارد .
در صورت وجود بی ثباتی در شانه ، از انجام تمرینات کششی باید پرهیز شود .
  « زانو » زانو درد ، علل متعددی در شناگران دارد . به دلیل میزان قابل توجه خم شدن زانو در برخی از مانورها ،‌ تحریک بیشتری به این مفصل وارد می شود . در معاینه ممکن است حساسیت موضعی روی زانو وجود داشته باشد ، فشار روی کشکک ها باعث درد می شود و کرپیتاسیون ممکن است وجود داشته باشد .
* توان بخشی
همانند شانه درمان مشکلات زانو نیز مشتمل بر تحمیل و اصلاح تکنیک ، تعدیل تمرینات و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی است . کاهش مسافت شنا توصیه می گردد . پیش از پرداختن به تمرین اصلی باید بدن را گرم کرد .
برخی حداقل ۲ ماه استراحت در سال را برای شناگران کرال سینه حرفه ای توصیه کرده اند . توجه به اصلاح حرکت گردش به داخل ران نیز مهم است .
یک دوره کوتاه داروی ضد التهاب غیراستروئیدی همراه با استفاده از یخ ، مفید است . استفاده از یخ پس از فعالیت به مدت ۱۰ دقیقه توصیه می شود .
درمان با دوره های اولتراسوند هر یکی دو ماه می تواند صورت گیرد . تزریق استروئید تنها در موارد خاصی توصیه شده است . برای موارد مقاوم درمان جراحی صورت می گیرد .
  « ساق و پا » ساق و پا سومین ناحیه آسیب در شناگران است . معمولاً تاندون های بازکننده پا درگیر می شوند . ماهیت تکرار شونده حرکات پا این تاندون ها را مستعد التهاب در زیر غلاف خود می سازد . درد همراه با کرپیتاسیون در یخ مشخصه آسیب تاندون های بازکننده است . کاهش موقت شدت لگدها می تواند به بهبود آن کمک کند . یخ ، اولتراسوند ، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی برای درمان علامتی مفید است . بانداژ مچ پا در وضعیت طبیعی در شب روند بهبود را تسریع می بخشد . تزریق استروئید در این مورد بیش از آسیب های شانه یا زانو موجه است . شنا به عنوان یک ورزش رقابتی موجب رشد اجتماعی فرد می شود . برای افراد در هر موقعیت سنی فواید و برتری هایی نسبت به سایر ورزش ها دارد . برای رقابت ،‌ مدت زیاد و مسافت های طولانی تمرین در آب لازم است . برنامه های تمرینی گاه ۱۰ ماه در سال را شامل می شوند . بنابراین بیشتر آسیب های شنا اختلالات بیش مصرفی ثانویه به ضربه های مکرر مزمن است . پیشگیری و تشخیص اولیه و به موقع آسیب ها اساس درمان است . هدف ، پیشگیری از تداوم یک مشکل مزمن است . افزایش تدریجی شدت تمرینات ، حفظ انعطاف پذیری و کشش مناسب و توجه به تکنیک صحیح در پیشگیری از آسیب اهمیت دارد . شناخت زودرس علایم وکاستن از اثرات آن بر تمرینات شانس عود آسیب را کاهش  می دهد . یک مربی آگاه اولین خط دفاعی در مقابل آسیب است . ارتباط تزدیک و مؤثر پزشک ، مربی و والدین در تشخیص و درمان سریع آسیب ها کمک کننده است . انواع شنا
–  شنای سگی : برای کسی که جلیقه نجات و یا لباس بر تن دارد عالی ترین شناور ماندن است.
– شنای پهلو : می توان در موقع حمل نفر مجروح از آن استفاده کرد.
– شنای پشت : جهت استراحت دادن به ماهیچه در مواقع خطر انفجارات زیر آبی مناسب است.
– شنای قورباغه : عالی ترین شنا برای مسافت زیاد می باشد و سر از آب بیرون است و جلو را به خوبی می بیند.
– شنای کرال سینه : چون این شنا بسیار سخت و خسته کننده است به خصوص در مورادی که لباس یا جلیقه نجات به تن دارید این شنا برای دور شدن از منطقه خطر بسیار موثر است.
 درجه بندی شناگر
1)      یک شناگر درجه سه باید بتواند از ارتفاع پنج پائی به داخل آب بپرد و پنج دقیقه در آب شناور بماند و پنجاه یارد شنا کند.
2)      یک شناگر درجه دو از ارتفاع ده پائی به داخل آب بپرد و برای ده دقیقه به حالت شناور بماند و صد یارد بتواند شنا کند.
3)      یک شناگر درجه یک بیشترین شانس را برای نجات دارد این شخص باید به دیگران کمک کند و باید بتواند مسافت 220 یاردی را با هر نوع شنا که مایل باشد طی کند و یک نفر را به مسافت 25 یاردی در داخل آب بکشد.
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Image/Big/1382/06/1453130036239179116929010919617151112.jpg” \* MERGEFORMATINET
شنای کرال سینه (Front Crawl )
کلمه کرال از فعل انگلیسیTo Crawl مشتق شده که به معنی خزیدن است . زیرا انسان به وسیله ی این  شنا در آب می خزد و پیش می رود.
کسی به درستی نمی داند که اولین بار این شنا در کدام کشور معمول شده است ، ولی شواهد  و قوانین نشان می دهد که به احتمال زیاد این شنا در مصر ابداع شده است .
اما مسلم این است که در سال1700 در استرالیا این شنا به وسیله ی الک ویکمن معمول شد ، و سپس  به آمریکا  و اروپا راه یافت ، و بالاخره یکی از مهمترین بازی ها در مسابقه های المپیک را تشکیل داد ، و برای اولین بار یک آمریکایی به نام چارلز دانیلز به سال 1908 در رشته ی شنای بازی های المپیک شرکت کرد و با شنای کرال مسافت 100 متر را در 60 ثانیه و سه پنجم  طی کرد و برنده شد .
شنای کرال امروزه بیش از هر شنای دیگر طرفدار دارد و بیشتر شناگرها با آن آشنایی دارند . ولی متاسفانه  به غیر از  تعداد کمی آن را به طریقه ی کاملاٌ صحیح فرا نمی گیرند . با کمی اراده ،  اگر بتوانید این شنا را به طور  کاملاٌ  صحیح فرا گیرید ، بسیار مفرح و لذت بخش خواهد شد . کرال معمولا در دو قسمت کرال سینه و کرال پشت  تعلیم داده می شود . که ابتدا به شرح کرال سینه  می پردازیم .
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Image/Big/1382/06/611691141952361331822432048361722405225335.jpg” \* MERGEFORMATINET
آموزش شنای کرال سینه
کرال سینه  شنایی است که در آن ضربات منظم پاها  به همراه حرکت دست  ها که به تناوب از آب خارج و وارد شده و آب را به عقب میکشند و سر ، نیم دایره ای  را حول محور طولی بدن می زند تا از سمت راست یا چپ ( که معمولاٌ یک طرف است ) از طریق دهان هواگیری نماید انجام می شود .
بنابراین سه مرحله اصلی در شنای کرال سینه عبارتند از :
1- عملکرد پاهاLeg Action
2- عملکرد دست هاArm Action
3- نفس گیری Breathing
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Image/Big/1382/06/25352129121236103124859621220515663251108217.jpg” \* MERGEFORMATINET
جهت آموزش  شنای کرال سینه لازم است که هر مرحله  به تنهائی و به مقدار کافی آموزش و تمرین داده شود . پس از آموزش و تمرین کافی اولین مرحله ، نوبت به مرحله دوم می رسد که ضروری است پس از آموزش و تمرین به مرحله ی اول متصل شده و هر دو با هم تمرین شود تا شناگر هماهنگی لازم را جهت انجام هر دو مرحله کسب نماید و سپس مرحله ی سوم آموزش داده می شود . و پس از تمرینات مقدماتی و کافی به مرحله ی اول و دوم اضافه می شود . تمرین  ادامه می یابد تا هماهنگی مجددی صورت گیرد و شناگر قادر به انجام هر سه مرحله با هم در یک زمان گردد.
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Image/Big/1382/06/228246122146614736951861136065471986240.jpg” \* MERGEFORMATINET
متاسفانه مشاهده  شده است که مربیان هنوز  یک مرحله را به طور کامل آموزش نداده ، وارد مرحله بعدی می شوند . اگر چه بعضی از مربیان با آموزش مرحله  به مرحله  چندان موافق نیستند ولی تجربه نشان داده است برای به دست آوردن نتیجه ی بهتر  و پیشرفت در امر آموزش  در کلاس های گروهی ، آموزش  مرحله به مرحله به مراتب مفیدتر است .
این موضوع را باید به خاطر داشته باشید که قبل از شروع اولین قسمت آموزش کرال سینه  که حرکت پاها  است ، لازم است شاگرد دو مرحله مقدماتی مهم را خوب فرا گرفته باشد .
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Image/Big/1382/06/115901391491854728587542544211151139193.jpg” \* MERGEFORMATINET
عملکرد پاLeg Action
در شنای کرال ، حرکت پا  بسیار حایز اهمیت است . مطلب مهم این که بر خلاف تصور ما حرکات شدید و کند پاها توام  با سرو صدای زیاد که غالبا در مبتدیان دیده می شود کوچکترین ارزشی ندارد ، بلکه حرکات کوتاه و سریع پاها  لازمه  این کار است . حرکات پاها از مفصل شروع می شود که ران را به لگن  خاصره مربوط می سازد . زانوهم  حرکت می کند  ، اما حرکت آن کمتر از مفصل قبلی است و فقط تا آن حد صورت می گیرد که پاهای شناگر از آب  خارج شده و بلافاصله به آب ضربه بزند و روی این اصل زاویه بین ساقها هیچ وقت از 30 درجه تجاوز نمی کند .
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Image/Big/1382/06/15915180147218282226192174242911620113198.jpg” \* MERGEFORMATINET
همچنین ساقها ، رانها و پاها هرگز ار هم فاصله نمی گیرند ، بلکه همیشه به هم مالیده می شوند هنگام زدن پاها باید توجه کنید که پاشنه پاها ازهم فاصله نگیرند ، که معمولا کارآموز شناگر پاشنه پاها را از هم فاصله می دهد . زانوها نباید زیاد بشکند ، این عمل باعث می شود که پیشرفت خوبی نداشته باشید انگشتان پاها باید کشیده شوند .
یکی از مهمترین مواردی که باید در پای کرال سینه  درنظر گرفت ، این است که در موقع زدن پای کرال  انگشتان پا نباید عمود بر کف استخر  باشند و شکستگی نیز نباید بیش از حد شود . به شکل زیر توجه کنید :
مثلی است معروف که شنا را در آب یاد می گیرند ، ولی به راستی برای صرفه جویی در وقت ، می توان در خانه نیز مقدمات آن را فرا گرفت .
روی این اصل توصیه می شود در خانه و یا کنار استخر ، بی آنکه بدن خود را خیس کنید روی کاناپه و یا میز دراز بکشید  و روی سینه قرار بگیرید و سر را بین بازوها گرفته و پاهایتان را قریب در خارج نگه دارید ، بسیار سریع و همان طور که قبلاٌ گفته شد به حرکت پاها بپردازید
INCLUDEPICTURE “http://www.tebyan.net/Image/Big/1382/06/1512002216813314153104253249831247513567178.jpg” \* MERGEFORMATINET
پس از چند جلسه تمرین ، این بار کناره  استخر را بگیرید و توی آب بی آن که به حرکت بازوها فکر کنید  سرتان را بین بازو ها قرار داده  و تقریباٌ سرتان را در آب فرو ببرید و حرکت  پاها را تمرین کنید و بعدها به فکر پیشروی در آب باشید حتی می توانید حرکت پاها را با کمک دوستانتان تمرین کنید . باید توجه داشته باشید که در موقع تمرین پا سرتان نباید بالا باشد . چون این عمل باعث می شودکه پاها به پایین بروند .
تمرین های آموزشی پای کرال سینه
1- نشستن روی لبه استخر و پا داخل آب همانطوری که در شکل زیر  نشان داده شده  است نوآموز شناگر در لبه  استخر می نشیند و دستها را به عقب تکیه می دهد و دو پای شناگر در داخل آب قرار داشته و پاها بطور متناوب در آب حرکت می نماید . باید توجه داشت که در این مرحله حرکت پا بطور صحیح صورت گیرد و پنجه ها  متمایل به داخل باشد و آب توسط سینه  پا به اطراف پراکنده شود .
2- در حالی که کارآموز شناگر لبه استخر را گرفته مبادرت به زدن پا می کند . یادآور می شویم که پس از چند حرکت ، پا کارآموز شناگر صورت خود را از آب بیرون آورده و نفس می کشد و مجدداٌ تمرین خود را تکرار می کند .
3- در شکل زیر یکی از کارآموزان شناگر دستهای کارآموز دیگری را گرفته و نفر دوم همان طوری که در سطح آب قرار گرفته شروع به زدن پای کرال سینه می نماید .
اشتباهات معمول در پای کرال سینه و روش اصلاح آن
اشتباه : زانو بیش از اندازه خم باشد و حرکت از ساق پا صورت گیرد . 
روش اصلاح : پاها  مستقیما در آب قرار گرفته  و حرکت از ناحیه ی بالای ران شروع  شود .
اشتباه : درهنگام زدن پای کرال پاشنه ها را دور از یکدیگر نگه دارند 
روش اصلاح : برای زدن پای کرال پاشنه ها از هم دور نباشند و پنجه به هم نزدیک نباشند .
اشتباه : بالا نگاهداشتن سر و صورت از سطح آب
روش اصلاح : قرار دادن صورت در آب
اشتباه : پنجه  پا کشیده شود و مچ پا حرکتی انجام ندهد .
روش اصلاح : با فشار شست پا ، آب را به پایین راندن و ضمنا  نوک پا  را به داخل کشیدن
اشتباه : نزدیک بودن بیش از اندازه پاها به یکدیگر .
روش اصلاح : پاها به اندازه ی  25 تا 45 سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند .
تمرین حرکت هواگیری در خشکی و درآب بایستی آنقدر تکرار شود که شاگرد به راحتی اینکار را انجام دهد در غیر این صورت در مرحله ی بعدی که می خواهد حرکات  دست و پا را که قبلا فرا گرفته با هواگیری توام نماید با اشکال مواجه می شود . ایجادهماهنگی بین هواگیری و حرکات دست و پا مستلزم تمرین زیاد درهر یک از قسمت های گفته شده است .
 درکرال هماهنگی بین حرکات دست ، پا و تنفس اهمیت بسیار دارد . در حالت  کلی به ازای یک دایره ی کامل که دو دست می پیمایند پاها 6 ضربه به آب می زند و باید این ریتم مراعات شود .
 در ضمن دست راستتان  را به عقب بیاورید و به محض آن که  دست راستتان را از آب خارج می کنید صورت خود را به راست چرخانده و به سرعت از راه دهان نفس بکشید .اما هرگز سرتان را زیاد از آب خارج نسازید و حتما در این وضعیت باید  گوش چپ در آب قرار گیرد .
در مرحله ی بالا یا گفته شده مربی باید توجه داشته باشد که حین هواگیری تکنیک حرکت دست کرال سینه دچار اشتباه  نگردد واگر در این مرحله حرکات دست و هواگیری خوب هماهنگ شود اضافه نمودن حرکات پا  به آنها کار مشکلی نخواهد بود . اگر چه معمولا کار آموز شناگر


5 دسته‌بندی نشده ورزشی ورزش گیرد کشور کرال فوتبال شنای شناگر شنا شانه سینه زیر دقیقه درد حرکت تیم تمرینات تمرین تاندون تاریخ پاها پا بازی ایران اولین انگلستان التهاب www MERGEFORMATINET jpg INCLUDEPICTURE http
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background