شناسایی روستا :
موقعیت جغرافیایی :
روستای هلالی از روستاهای دهستان ریوند واقع در بخش مرکزی شهرستان نیشابور می باشد فاصله این روستا تا شهر حدود 5 کیلو متر می باشد که ارتباط آن با نیشابور از طریق جاده ای است که از خیابان کشتارگاه قدیم به سی متری متصل می شود که این جاده از راه آهن می گذرد و از سوی دیگر به جاده سبزوار تمام می شود .
موقعیت روستا نسبت به شهر و روستای اطراف :
از شمال به راه آهن و شهر نیشابور
– از جنوب به کالشور
– از غرب به جاده ی سبزوار و روستای حکیم آباد
– از شرق به قسمتی از کال شور و روستای همت آباد
بررسی منابع تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی روستا :
بر اساس اطلاعات بدست آمده از اهالی روستا و شورای روستا آب شرب مورد نیاز اهالی روستا از طریق دو حلقه چاه عمیق که یکی در بخش قدیم و دیگری در بخش جدید قرار گرفته است تأمین می شود آب چاه به مخزن ریخته و از مخزن توزیع می شود در ضمن این آب تأمین کننده آب روستاهای اطراف می باشد .
روستای مورد نظر از نظر تأمین آب کشاورزی دچار مشکل و کمبودهایی است منبع آبیاری اراضی کشاورزی روستا یک رشته قنات است که مظهر آن در رشته کوه های بینالود می باشد .
علت شکل گیری روستا :
روستا یک رشته قنات داشته که مظهر آن در بخش قدیمی روستا وجود دارد .
وجه شمیه و سابقه تاریخی روستا :
نام روستا گرفته شده از اسم امام زاده شازده هلالی می باشد که در حدود 90 سال پیش زمین های این روستا توسط فردی به نام حاج ناظم خان خریداری شده است .
ویژگی های انسانی :
در بسیاری از مطالعات جمعیتی در اغلب برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی که به نوعی به جمعیت مر بوط می شود ، توجه به تعداد جمعیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است در هر برنامه ریزی امر شناخت و تغییر وتحول عددی جمعیتی ارزش و اهمیت جدی می یابد .
تعداد و بعد خانوار :
مطالعه در تغییرات خانوار ها در مورد تعداد و اندازه خانوار ها تا حد قابل ملاحظه ای الگوی سازمان اجتماعی و همچنین روند های جمعیتی را روشن می سازد . به هر صورت باید توجه داشت که میانگین اندازه خانوار یک شاخص عمومی می باشد و معمولا اندازه خانوارهای گروهی کمی بیشتر از میانگین اندازه خانوارهای خصوصی است .
تعداد جمعیت کل و خانوار و بعد خانوار روستای هلالی در سال 1385 ، 175 خانوار می باشد .
نسبت سنی :
از خصوصیات و ویژگی های کمی ساختمان جمعیت ، توزیع آن بر حسب سن می باشد که امکان هر گونه تجزیه و تحلیل و موگرافیک را به معنی واقعی آن امکان پذیر می سازد خصوصا مواقعی که پیش بینی وضع آینده و برنامه ریزی بلند مدت مورد نظر می باشد .
ترکیب جنسی :
بر اساس آمار سال 1385 کل جمعیت روستای هلالی 664 نفر که 339 نفر مرد و 335 نفر زن می باشد . بر اساس اطلاعات بدست آمده تعداد ساختمان های روستا 200 عدد است .
063500 60 به بالا 55 تا 60 50 تا 55 45 تا 50 40 تا 45 35 تا 40 30 تا 35 20 تا 30 15 تا 20 10 تا 15 5 تا 10 0 تا 5 سال زن 40 30 20 10 10 20 30 40 50 مرد
هرم سنی جمعیت روستای هلالی
مرکز بهداشت استان
مرکز بهداشت شهرستان نیشابور
فرم خط شمار نتیجه سرشماری سال 1385
نام مرکز بهداشتی درمانی : به شهری
نام خانه بهداشت : هلالیتعداد ساختمان: 200
نام روستای تیم سیار: هلالیتعداد خانوار: 175
نام جمعیت عشایری: –
گروه سنی سال تولد مردان جمع مردان زنان جمع زنان جمع کل مردان و زنان
متولدین سال جاری 1385 10 3 13
زیر یکسال 1384 9 8 17
2-1 سال 1383 5 4 9
3-2 سال 1382 7 4 11
4-3 سال 1381 7 7 14
5-4 سال 1380 2 5 7
6-5 سال 1379 4 6 10
7-6 سال 1378 8 7 15
8-7 سال 1377 4 7 11
9-8 سال 1376 5 10 15
10- 9 سال 1375 7 5 12
گروه سنی سال تولد مردان جمع مردان زنان زنان باردار جمع زنان باردار جمع کل مردان و زنان
زنان جمع زنان زنان همسردار جمع زنان همسردار 49-10 سال 11- 10 سال 1374 1 2 3 3
12-11 سال 1373 6 10 16
13-12 سال 1372 8 6 14
14-13 سال 1371 7 7 14
15-14 سال 1370 5 6 11
16-15 سال 1369 11 7 18
17-16 سال 1368 14 4 18
18-17 سال 1367 9 10 4 – 19
19-18 سال 1366 9 11 7 1 20
20-19 سال 1365 12 12 7 1 24
24-20 سال 1360
1364 47 46 29 3 93
29-25 سال 1355
1359 35 33 27 1 68
34-30 سال 1350
1354 22 20 17 2 42
39-35 سال 1345
1349 18 19 18 37
44-40 سال 1340
1344 20 16 12 36
49-45 سال 1335
1339 11 11 8 22
54-50 سال 1330
1334 8 11 9 19
59-55 سال 1325
1329 7 8 3 15
64-60 سال 1320
1324 3 10 6 13
69-65 سال 1315
1319 8 4 3 12
74-70 سال 1310
1314 4 4 2 8
79-75 سال 1305
1309 4 – – 4
84-80 سال 1300
1304 2 2 1 4
85 به بالا 1299 و قبل از آن – – – –
جمع 339 339 325 129 129 8 8 664
جمعیت بر حسب سن و جنس
مرکز بهداشت شهرستان نیشابور
منطقه و جنس روستای اصلی
سن (سال) مرد زن ازدواج کرده
کمتر از یک سال 19 11 4-1 سال 21 20 9-5 سال 28 35 14-10 سال 22 25 19-15 سال 60 50 18
24-20 سال 47 46 29
29-25 سال 35 33 27
34-30 سال 22 20 17
39-35 سال 18 19 18
44-40 سال 20 16 12
49-45 سال 11 11 8
54-50 سال 8 11 59-55 سال 7 8 64-60 سال 3 10 69-65 سال 8 4 74-70 سال 4 4 79-75 سال 4 – 84-80 سال 2 2 85 و بیشتر – – جمع 339 329 129
سواد و آموزش :
از میان ضوابط گوناگون جمعیت ، سواد به خاطر هماهنگی متناسب با پیشرفت اجتماعی و اقتصادی یک سرزمین ، جای مهمی را دارا می باشد . روندهای سواد مشخص کننده مرحله ای است که حیات و اقتصاد یک جامعه خاص به آن نائل آمده است .
در روستای هلالی یک واحد آموزشی موجود می باشد که جمعا 98 دانش آموز در آن مشغول به تحصیلند . یک کلاس پیش دبستانی که جمعا 13 دانش آموز که 6 نفر دختر و 7 نفر پسر در آن مشغول به فراگیری دوره های آمادگی می باشند .
لیست اسامی مدارس و تعداد دانش آموزان 1386_ 1385 روستای هلالی
مقطع نام آموزشگاه دختر پسر
اول دوم سوم چهارم پنجم اول دوم سوم چهارم پنجم
ابتدائی شهید حسن آبادی 7 9 10 7 6 10 7 7 8 3
راهنمائی شهید حسن آبادی 4 6 3 – – 6 3 2 – –
اشتغال :
اشتغال به وضعیتی اطلاق می شود که به ازای شرکت مستقیم و فعال در جریان تولید و انجام خدمات پاداش یا مزدی به صورت نقدی یا جنسی پرداخت می شود . همچنین فعالیت اقتصادی به کارهایی اطلاق می شود که به تولیدات کالاها وخدمات سودمند ومؤثر در حیات اقتصادی جامعه ارتباط دارد . بنابراین کودکان ، زنان خانه دار ، دانش آموزان ، بازنشستگان ، زندانیان و کسانی که معاششان یکسره بر عهده دیگران است از شمار جمعیت فعال بیرونند .
براساس آمار سال 1385 از کل جمعیت 664 نفری روستا تعداد 510 نفر سنی بالای 10 سال داشته اند که از این تعداد 250 نفر شاغل بوده اند .
صنعت :
در روستای هلالی فعالیتهایی چون صنایع دستی به چشم نمی خورد و هیچگونه صنعتی ندارد .
در روستای هلالی حدود 100 نفر از اهالی روستا برای کارگری کار داخل روستا ( کارهای ساختمانی ) به شهرهای بزرگ چون : مشهد ، نیشابور ، تهران مراجعه می کنند . و میانگین در آمد ماهیانه برای اینها 110 هزار تومان می باشد .
خدمات :
خدمات اجتماعی این روستا بر فعالیتهای آموزشی ، سواد آموزشی _ تأمین امکانات درمانی و بهداشتی می باشد .
نوع مشاغل سوپر لبنیات نانوایی آرایشگری اعضای شورا آموزشی تعمیرگاه
تعداد 3 1 1 1 1 1
تعداد شاغلین 3 4 1 3 10 2
میزان میانگین درآمد برای هر شغل خدماتی ماهیانه 120 هزار تومان در نظر می گیرند .
میانگین درآمد ماهیانه هر خانوار در روستای هلالی 150 هزار تومان محاسبه شده لست .
فعالیتهای زراعی :
رکن اصلی اقتصاد در روستا بر پایه زراعت و دامداری می باشد . کل اراضی زراعی روستای هلالی 80 هکتار است که حدود 50 هکتار آن به صورت آبی ، 10 هکتار آن به صورت دیم کشت می شود .
علاوه بر زمین های زراعی حدود 5 هکتار اراضی باغی ( باغات سیب ) در این روستا وجود دارد از کل اراضی زیر کشت روستا حدود 20 هکتار گندم آبی ، 30 هکتار جو آبی ، 10 هکتار یونجه آبی و 10 هکتار آن جو دیم وجود دارد که 15 هکتار دیگر کشت نمی شود به دلیل نبود آب و امکانات اراضی باغی حدود 5 هکتار است که بیشتر به کاشت درخت سیب اختصاص یافته است . در میان آن درختان میوه گیلاس ، آلبالو ، انگور ( جهت مصرف خود اهالی ) به چشم می خورد .
زمین های زراعی روستا جهت کشت حبوبات ( طبق گفته کشاورزان ) بسیار مناسب است ولی به علت کمبود آب در تابستان امکان کشت آن در این مکان وجود ندارد .
ادوات و نهاده های کشاورزی :
مکانیزاسیون کشاورزی در ابعاد مختلفی خیلی ضعیف می باشد . شناخت درجه فعلی مکانیزاسیون از جمله این ابعاد است ولی این شناخت نمی تواند راهبردهای لازم در مورد روند توسعه بیشتر و صحیح مکانیزاسیون در منطقه را ارائه نماید . بلکه این امر محتاج شناخت تکنولوژی مورد نیاز منطقه با توجه به شرایط موجود است .
عمده ترین عواملی که می تواند در این تشخیص نقش اساسی ایفا کند ، ویژگی های طبیعی ( آب ) ، وسعت بهره برداریها و سایر عوامل و نهاده ها است که نبود این ویژگی ها زنجیره تولید را کاهش داده است .
نبود مکانیزاسیون سبب شده است که :
_ تعداد زیادی از نهاده ها به کار گرفته نشوند .
_ کاهش دائمی در کیفیت این نهاده ها بوجود آید .
_ روشهای تولید بدتر به کار گرفته شود .
_ از روش های اقتصادی در محاسبه سود و زیان کشاورزی استفاده نشود .
به واسطه آنکه اغلب کشاورزان روستا خرده ملک می باشند و متوسط سطح مزارع زیر کشت آنها حدود 2 هکتار است عملیات زراعی کاشت ، داشت و برداشت به طریق سنتی صورت می پذیرد .
تعداد ادوات کشاورزی موجود در روستای هلالی
نوع وسیله تراکتور خرمنکوب کودپاش سم پاش دیسک
تعداد 6 1 1 1 –
دامداری :
پروتئین نیاز اساسی زندگی بشر را تشکیل می دهد . هر فرد در زندگی روزانه بایستی مقداری گوشت مصرف نماید . به دلیل این نیاز و از سوی دیگر افزایش جمعیت روز به روز به تقاضای گوشت و مواد پروتئینی افزوده شده و تأمین آنرا مشکل می سازد .
دامداری و دامپروری از زمان بسیار قدیم همواره یک رشته مهم از کشاورزی و فعالیت اقتصادی محسوب می شد تا جایی که می توان گفت دامداری مکمل کشاورزی است . کشاورزی بدون دامداری قابل دوام نیست .
دامداری به عنوان یک بخش مستقل یا به اتکا ، کشاورزی در اقتصاد روستا یک عامل حیاتی در معیشت خانوار روستائی محسوب می شود که به همراه دیگر فعالیت ها می توان مکمل اقتصاد کشاورزی دانست که باعث اشتغال تعدادی از افراد روستا می باشد .
اگر به وضعیت دامداری روستا توجه شود به دو جهت می شود گفت که دامداری در اسم روستا مورد توجه قرار گیرد .
اولا : به جهت اشتغال زایی و درآمدی که می تواند باشد .
ثانیا :امکانات و شرایط موجود و فعالیت کشاورزی و باغداری و … که می تواند به صورت مکمل یکدیگر در فعالیت های اقتصادی روستا اثر مهمی از خود به جای بگذارند .
دامداری ئر روستای هلالی شامل پرورش گاو ، گوسفند و بز است که به علت قابلیت های فراوان اهمیت زیادی دارد و اگر بتوان روستائیان را نسبت به اینها متقاعد کرد به عنوان یک منبع مهم مطرح می باشد .
انواع و تعداد دام در روستا :
بر اساس آمار بدست آمده تعداد دام روستا 1290 راس می یاشد که از این تعداد 1200 راس آن گوسفند ، 90 راس گاو می باشد .
انواع و تعداد دام روستا در سال 1385
نوع دام تعداد
گوسفند 1200
گاو 90
جمع 1290
دامداری در روستای هلالی به صورت سنتی انجام می شود ودر حال حاضر هر خانواده به پرورش تعدادی گوسفند و گاو مشغولند .
دامداری در روستا بیشتر به منظور تولید شیر و گوشت انجام می گیرد و میانگین تعداد دام در هر خانوار 2 راس است .
شناخت و بررسی علل پیدایش روستا :
در بررسی و شناخت علل پیدایش روستای هلالی به عوامل متعددی می توان اشاره کرد که از مهمترین این عوامل وجود اراضی پست ، هموار و متعدد جهت کشاورزی ، نزدیکی به شهر نیشابور ، وجود امامزاده شاهزاده هلالی می باشد . این عوامل باعث جذب و شکل گیری اولیه روستا شده و باتوجه به این پتانسیلها جمعیت روستا رو به افزایش بوده است .
از دیگر عوامل مؤثر در شکل گیری روستا نزدیکی به جاده اصلی نیشابور _ سبزوار است .
مراحل مختلف توسعه تاریخی روستا :
روستای هلالی به لحاظ تاریخی دارای مراحل مختلف توسعه به شرح زیر است :
– هسته اولیه :
اولین وقدیمی ترین واحدهای مسکونی روستا در این قسمت شکل گرفته است . که قدمت آن مربوط به حدوداً 300 سال قبل است.
هسته اولیه روستا در نزدیکی مظهر قناتی که در این بخش وجود دارد شکل گرفته است . که تقریبا در جنوب و جنوب غربی روستا واقع شده است .
قسمت اعظم واحدهای مسکونی واقع در هسته اولیه به صورت مخروبه درآمده اند که علت این امر گلی بودن خانه ها و بارندگی های سالانه می باشد .
– مرحله اول توسعه :
با افزایش جمعیت روستا و نیاز به واحدهای مسکونی بیشتر ، به تدریج ساخت و سازهایی در اطراف هسته اولیه روستا شکل گرفت که 60 سال بعد از شکل گیری هسته اولیه اتفاق افتاد .
براساس ساخت و سازهای مکرر گسترش روستا به صورت ضربدری شکل حول مظهر قنات صورت گرفت . ساخت وسازهای این مرحله بیشتر به سمت شمال و تا حدی جنوب و غرب و شرق گسترش یافت .- مرحله دوم توسعه :
با توجه به نیاز روز افزون به واحد مسکونی جدید در روستا و ازطرفی جلوگیری از ساخت واحدهای مسکونی بدون برنامه و طرح مشخص اقدام به احداث واحدهای نوساز و جدید در بخشهای شمال و شرق روستا شده و محور ارتباطی با روستا نیز از این قسمت کشیده می شود . به این صورت که به صورت فرعی از جاده نیشابور – سبزوار جدا شده است.
مرحله سوم توسعه:
شناخت و تعیین نحوه کاربری اراضی فضاهای موجود:
این مرحله بعد از انقلاب اسلامی تا کنون شامل می شود که توسته و کشیدگی روستا در شرق و به سمت ورودی آن روستا بوده است. با توجه به نقشه کاربری اراضی موجود روستا و محاسبات انجام شده بر روی این نقشه , مساحت کل بافت کاربری روستا برابر 15000 متر مربع محاسبه گردیده است که شامل کابری های مختلف به شرح ذیل می باشد:
شناسائی مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریستی و بررسی اثرات آن بر توسعه روستا:
بر اساس بررسیهای به عمل آمده در سطح روستا و منطقه و با توجه به استعلام به عمل آمده از سازمان میراث فرهنگی استان خراسان, مشخص گردید که روستای هلالی فاقد مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریستی می باشد.
بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا:
در مجموع اراضی روستای هلالی خصوصی بوده و در حال حاضر مالکیت خاص را می توان برای آن در نظر گرفت که عبارتند از :
الف) مالکیت خصوصی: کلیه واحدهای مسکونی و تجاری و قطعه زمینهای بایر داخل بافت روستا و کلیه اراضی کشاورزی خارج از بافت دارای این مالکیتها می باشد.
ب) مالکیت عمومی: کابریهایی مانند حمام , استخر و گورستان روستا و معابر دارای مالکیت عمومی می باشند.
ج) مالکیت دولتی: مراکز آموزش , بهداشت – درمان , تجهیزات دارای مالکیت دولتی است.
د) مالکیت وقفی : امام زاده شاهزاده هلالی , مسجد و مهدیه و زمینهای نزدیک مسجد و قنات روستا دارای این نوع مالکیت هستند.
شناخت کیفیت ابنیه روستا:
بناها و ساخت و سازهای موجود در روستای هلالی از نظر کیفیت ساخت به سه حالت قابل تجزیه و تحلیل می باشد.
الف) بناهای نوساز:
به ابنیه هایی اطلاق می شود که مدت زیادی از زمان ساخت آنها می گذرد. در ساختمان این بناها از مصالح جدید مثل آجر, آهن , سیمان و . . . استفاده می شود و عمر مفید بالاتری نسبت به سایر ساخت و سازهای روستا دارد. این بناها بیشتر در مرحله سوم توسعه روستا وبیشتر در بخشهای در شمال , شمال شرق و شمال غربی روستا مشاهده می شود . بناهای نوسازی که به ندرت در داخل بافت های قدیمی به چشم می خورد در نتیجه تخریب و بازسازی واحدهای غیر قابل استفاده ایجاد شده است.
در حال حاضر 60 درصد از ساخت و سازهای روستا نوساز هستند.
ب)بناهای مرمتی :
اعظم ساخت وسازهایی که در این روستا به چشم می خورد حالت مرمتی دارد خصوصاً بناهایی که در اثر بارندگی های شدید قرار گرفته اند جزء این دسته به حساب می آیند بیشتر این بناها در بخشهای مرکزی و قدیمی روستا به چشم می خورد. مصالحی که در ساخت اولیه این بناها استفاده شده است مصالح کم دوام مثل(گل) هستند.
ج) بناهای تخریبی:
این بناها ساخت و سازهایی هستند که در حال حاضر خالی از سکنه هستند و غیر قابل استفاده می باشند این بناها به علت تخریب و آسیبهای فراوانی که دیدندغیر قابل استفاده و ترمیم و بازسازی می باشند. اکثر این ساخت و سازها مربوط به بخشهای هسته اولیه روستا هستند که در این بناها در حدود 15 درصد از کل بافت روستا را شامل می شود.
بررسی شبکه های ارتباطی داخل بافت روستا:
معابر روستای هلالی به چهار دسته کلی قابل تقسیم هستند:
الف) جاده آسفالته:
جاده فرعی منشعب از جاده آسفالته نیشابور – سبزوار دارای دو بخش خالی و آسفالته می باشد که بخش آسفالته در حوالی روستا و ابتدای ورود به روستا قرار گرفته است . جاده ارتباطی بین روستایی (روستای هلالی – قمر که بیشتر جهت استفاده از تسهیلات آموزش می باشد) محسوب می شود. عرض این معبر حدود 12 متر است.
ب) معابر درجه یک:
بیشترین سطح معابر را در روستای هلالی معابر درجه یک به خود اختصاص داده اند این معابر مهمترین نقش را در حمل و نقل در داحل بافت به عهده دارند.
ج) معابر درجه دو:
معابر درجه دو در مقایسه با معابر درجه 3 طول بیشتری دارند عرض آنها از 8 تا 10 متر متغیر می باشد. معابر درجه 2 ارتباط دهنده معابر درجه 3 و دسترسیها با معابر درجه یک می باشد.
د) معابر درجه 3:
عمدتاً شامل معابر فرعی که دارای حجم ترافیکی کمتر می باشند.
ه) دسترسیها:
این معابر شامل معابر فرعی دسترس و بن بستها می شود که بیشتر نقش دسترسی دارند تا نقش ترافیکی , و عرض آنها بین 4 تا 6 متر متغیر است.
کف پوش این معابر خاکی است و دارای روشنائی نامناسب هستند.
مرحله بندی و مراکز عمده تجمع:
محل تجمع اهالی روستای هلالی , در مرکز روستا , محل اتصال معابر درجه یک و درجه دو می باشد.
روستای هلالی فاقد محله بندی خاصی است.
شناخت ویژگی های معماری روستا:
بررسی مصالح ساختمانی و کاربرد آنها :
نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در روستای هلالی در دو دسته قابل بررسی است:
بخش قدیمی روستا که اکثر از مصالح کم دوام مانند خشت و گل و چوب استفاده شده و از مصالح مقاوم در این بخش کمتر استفاده شده است (به جز بنای جدید) سقف بیشتر این بناها گنبدی شکل بوده و از داخل با اندود گچ پوشانده شده است. بعضی جاها از چوب استفاده شده مانند سقف دامداریها – انباری های داخل حیاط و عمارتی که در داخل این روستا قرار دارد.
در بخش جدید ساخت و سازها چهره دیگری به خود گرفته از مصالح مقاوم مانند آجر , آهن , سیمان و … استفاده شده است . سقف این بناها با پوششهای آجری و آهن و اندودهای داخلی نیز از گچ می باشد.
برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا و زمینه خدماتی – رفاهی و سطح بندی آنها؟
به طور قطع یکی از دلایل مهاجرتهای روستا فقدان امکانات رفاهی در روستاها و نداشتن شغل و درآمد در این روستا می باشد.
الف) سطح بندی خدمات روستا:
مرکز شهرستان سطح یک:
مرکز شهرستان شامل نیشابور بوده است که جمعیت جهت دریافت پاره ای خدمات به آنها مراجعه نماید.
مرکز خدماتی درجه یک سطح دو:
مرکز شهرستان شامل نیشابور بوده است که جمعیت جهت دریافت پاره ای خدمات به آنها مراجعه نماید. خدماتی که به این مراکز داده می شود در حد خدمات یک نقطه شهری است.
مرکز خدماتی درجه دو سطح سه:
مرکز شهرستان شامل نیشابور بوده است که جمعیت جهت پاره ای خدمات به آن مراجعه نماید. کونونهای جمعیتی نسبتا مهمی هستند که بدلیل موقعیت جغرافیایی و خدماتی که درآنها ایجاد شده (وضع موجود) و دسترسی به شبکه راه ها امکان سرویس دهی به مراکز مجموعه ها و یا تعدادی از روستای احتماری را دارند.
مرکز خدماتی درجه سطح چهار:
مرکز شهرستان شامل نیشابور بوده است که جمعیت دریافت پاره ای خدمات به آن مراجعه نماید.
خدمات دهی این روستا به روستاهای اطراف:
این روستا دو تا چاه عمق دارد که آب این چاه در یک مخزن جمع می شود و بین هشت روستا تقسیم می شود . و از خدمات دهی دیگر این روستا خانه بهداشت است که به چندین روستای اطراف خدمات می دهد .
معماری خانه های این روستا:
در روستای هلالی قسمت مسکونی خانه همراه با عیوانی است که این عیوان رو به جنوب است (بافت جدید).
معماری داحلی در بافت قدیمی نیز چهره متفاوت تری به خود گرفته و پوشش سقف ها گنبدی و بعضی از منازل داحل ساختهای چوبی است. اکثر منازل یک طبقه و محل سکونت چند خانوار بوده است . اکثر این منازل دارای دو اتاق میهمان و یک نشیمن و یک آشپزخانه در وسط و یک انباری در کنار آن . سرویس توالت دستشویی منزل در گوشه ای از حیاط شکل گرفته است.
عرض بازشوها کوچک و ارتفاع درها کوتاه است. محل نگهداری دام در مجاورت فضاهای مسکونی قرار داشت . محل رفت و آمد دام ورودی جداگانه داشت.
ب) کمبود های اساسی در زمینه خدمات رفاهی :
در روستای هلالی جهت احداث خدمات رفاهی (با توجه به جمعیت بسیار پایین روستا) پیشنهادات خاصی لحاط نمی شود. با توجه به افزایش جمعیت در روستا در افق طرح می توان به تاسیس مدرسه راهنمایی اقدام نمود.
ج) کمبود های اساسی در زمینه تاسیسات :
درزمینه تاسیسات زیربنایی در سطح روستای میرآباد مشکلات زیر به چشم می خورد:
در شمال روستا در میان واحدهای دامی مسیلی وجود دارد که از تجهیزات کافی برخوردار نبوده و همه ساله در فصل بارش خرابیهایی را درمعابر و جوهای بافت روستا به وجود می آورد.که با تجهیز ات و بدنه سازی مسیل و هدایت آن به سمت غرب می توان این مشکلات را به طور کلی بر طر ف نمود.


4 5 دسته‌بندی نشده  هلالی نیشابور معابر کشاورزی زنان روستای خانوار جمع
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background