2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده
FREQUENCIES VARIABLES=TarikhB AdabeiatB
  /NTILES=4
  /NTILES=10
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
  /BARCHART FREQ
  /ORDER=ANALYSIS.
Statistics
TarikhB AdabeiatB
N Valid 20 20
Missing 0 0
Mean 95.4000 81.6000
Std. Error of Mean 1.35282E1 13.98503
Median 97.0000 65.5000
Mode 144.00 24.00
Std. Deviation 6.05000E1 62.54295
Variance 3.660E3 3911.621
Skewness .065 .582
Std. Error of Skewness .512 .512
Kurtosis -1.453 -1.125
Std. Error of Kurtosis .992 .992
Range 189.00 189.00
Minimum 11.00 11.00
Maximum 200.00 200.00
Sum 1908.00 1632.00
Percentiles 10 12.3000 12.3000
20 27.0000 24.0000
25 43.2500 24.0000
30 56.0000 28.5000
40 56.0000 39.0000
50 97.0000 65.5000
60 1.3400E2 87.6000
70 1.4400E2 119.0000
75 1.4400E2 137.7500
80 1.4400E2 165.6000
90 1.7100E2 171.0000
TarikhB
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 11 2 10.0 10.0 10.0
24 2 10.0 10.0 20.0
39 1 5.0 5.0 25.0
56 4 20.0 20.0 45.0
75 1 5.0 5.0 50.0
119 2 10.0 10.0 60.0
144 5 25.0 25.0 85.0
171 2 10.0 10.0 95.0
200 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0 AdabeiatB
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 11 2 10.0 10.0 10.0
24 4 20.0 20.0 30.0
39 3 15.0 15.0 45.0
56 1 5.0 5.0 50.0
75 2 10.0 10.0 60.0
96 1 5.0 5.0 65.0
119 2 10.0 10.0 75.0
144 1 5.0 5.0 80.0
171 3 15.0 15.0 95.0
200 1 5.0 5.0 100.0
Total 20 100.0 100.0 Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TarikhB 20 11.00 200.00 95.4000 60.50002
AdabeiatB 20 11.00 200.00 81.6000 62.54295
Valid N (listwise) 20

Correlations
TarikhB AdabeiatB
TarikhB Pearson Correlation 1 .953**
Sig. (2-tailed) .000
N 20 20
AdabeiatB Pearson Correlation .953** 1
Sig. (2-tailed) .000 N 20 20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


2 5 دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background