5 دسته‌بندی نشده گردید روغن چای اکسید اسید  5 دسته‌بندی نشده گردید روغن چای اکسید اسید  5 دسته‌بندی نشده گردید روغن چای اکسید اسید  5 دسته‌بندی نشده گردید روغن چای اکسید اسید  5 دسته‌بندی نشده گردید روغن چای اکسید اسید  5 دسته‌بندی نشده گردید روغن چای اکسید اسید

مواد و روش‌ها:

1- مواد شیمیایی:

مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش شامل: سدیم، متانول، اسید استیک، هگزان، تولوئن، فنل فتالئین، سود، سدیم سولفات بدون آب، کلروفرم، تیوسولفات سدیم، یدید پتاسیم، چسب نشاسته، سیتریک اسید (به عنوان کی‌لیت کننده) و تانیک اسید (به عنوان عامل مؤثر کی‌لیت کننده در چای) می‌باشند که از شرکت مرک آلمان تهیه شد.

نمک آلی مس 4- Cyclohexyl butyric acid capper Salt (به عنوان عامل فلزی) که از شرکت آلدریچ تهیه گردید.

روغن آفتابگردان و روغن کانولا تصفیه شده حاوی 01/0 درصد آنتی‌اکسیدان TBHQ از شرکت لادن تهران، روغن زیتون بی‌بو از شرکت آفرین منجیل و نمونه تالو که در مجتمع آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات روغن‌گیری گردید.

علت استفاده از انواع روغن وجود شاخص اسید اولئیک در روغن زیتون، اسید لینولئیک در روغن آفتابگردان، اسید لینولنیک در روغن کانولا و وجود اسیدهای چرب اشباع در تالو می‌باشد.

نمونه‌های چای قلمی طابران از شرکت تولیدات چای شاهسوند و چای شکسته فامیل از شرکت طلا چای (نمونه‌های 100 درصد داخلی) تهیه گردید.

لوازم مورد استفاده در آزمایشات:

علاوه بر لوازم معمولی مورد استفاده در آزمایشگاه، وسایل و تجهیزات دیگری نیز برای انجام این پروژه مورد استفاده قرار گرفت که به قرار زیر است:

1- ترازوی دیجیتال 01/0 ± گرم، 001/0 ±گرم و 0001/0 ± گرم، ساخت شرکت Kern آلمان مدل ABJ 220- 4 m

2- همزن مغناطیسی ساخت شرکت Snijders مدل 34533

3- آون ساخت شرکت Asequalap مدل JB 80 w

4- دستگاه خردکن برقی ساخت شرکت Molinex

5- دستگاه روتاری

6- دستگاه رسمیت ساخت شرکت Metrohm مدل 743

7- دستگاه گازکر و ماتوگرافی ساخت شرکت Shimadzu مدل 14 A

روش‌ها:

1- استخراج عصاره چای:

به منظور استخراج عصاره چای از دستگاه سوکسله استفاده گردید. نمونه چای، آسیاب شده و از الک شماره 40 عبور داده شد. حدود 30 گرم نمونه پودر شده وزن گردید، درون کارتوش انتقال داده و در بخش استخراج‌کننده قرار داده شد، حدود 250 میلی‌لیتر از متانول درون بالن ریخته شد و به منظور عمل استخراج از دمای 50 درجه سانتی‌گراد به مدت 6 الی 7 ساعت استفاده گردید و در نهایت عصاره حاصله با استفاده از کاغذ صافی با پمپ خلاء صاف گردید به منظور حذف حلال، عصاره حاصله در دستگاه روتاری تحت عملیات تقطیر در خلاء قرار گرفت. بدین منظور عصاره حاصله چندین مرتبه صاف گردید، سپس برای تبخیر و جداسازی حلال تحت خلاء با میزان 25 میلی‌متر جیوه و دمای 55-50 درجه سانتی‌گراد استفاده گردید تا حداقل آسیب به ترکیبات فنولیک وارد آید. ختم عمل هنگامی است که 15-10 میلی‌لیتر نمونه در ته بالن باقی بماند. در نهایت با کمک گاز ازت باقیمانده حلال حذف گردیده و نمونه‌ها با استفاده از اسکالپر از ظرف نمونه جمع و در شیشه‌های تیره‌رنگ در یخچال نگهداری شدند.

2- روغن‌گیری از تالو:

به منظور تهیه روغن تالو، پیه کاملاً تمیز شده و کلیه‌ رگ‌های خونی آن جدا گردید و توسط چرخ گوشت کاملاً ریز شد. در هر مرحله 200-100 گرم پیه چرخ شده داخل بالن ریخته شد و به مدت 1 تا 2 ساعت در دمای 90-80 درجه سانتی‌گراد در روتاری قرار داده شدند تا اینکه در طی این مدت کاملاً روغن بیاندازد. لازم به ذکر است که مقداری حلال –n هگزان اضافه شده تا اینکه کاملاً روغن‌گیری انجام شود. سپس با کاغذ صافی، قیف بوخنر و ارلن مایر نمونه‌ها صاف شدند و برای جدا شدن حلال مجدداً نمونه‌ای که حاوی روغن و حلال بود داخل روتاری با دمای 45-40 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت و از آنجائیکه نمی‌توان حلال را به طور کامل با روتاری جدا نمود، جداسازی کامل حلال از روغن با گاز ازت انجام پذیرفت.

3- آزمون‌های فیزیکی و شیمیایی انجام گرفته بر نمونه‌های روغن:

-زمان مقاومت به اکسید شدن

زمان مقاومت به اکسید شدن چربی مدت زمان بین لحظه رسیدن نمونه به دمای مورد نظر و لحظه‌ای است که تولید محصولات ثانویه حاصل از اکسید شدن چربی به سرعت افزایش می‌یابد و برحسب ساعت و دقیقه گزارش می‌گردد. اگرچه تعیین زمان مقاومت به اکسید شدن معمولاً در دمای انجام می‌شود ولی امکان آزمون در دماهای بالاتر و پائین‌تر نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که با افزایش هر در دما، این زمان نصف می‌شود. زمان مقاومت به اکسید شدن با استفاده از دستگاه رنسیمت مدل Metrohm 743 در درجه حرارت و با جریان هوای 20 لیتر بر ساعت اندازه‌گیری شد. نحوه عمل بدین ترتیب است که 5/2 گرم از نمونه چربی در لوله‌ آزمایش ریخته شده و در بخش حرارت دهنده دستگاه قرار داده می‌شود. جریانی از هوای تصفیه شده از نمونه‌ای که به دمای مورد نظر رسیده است گذشته و گازهایی که در طول فرآیند اکسید شدن آزاد می‌شوند وارد یک ظرف حاوی آب دیونیزه شده، به این ترتیب هدایت الکتریکی محلول آبی در نتیجه افزایش غلظت اسیدهای کربوکسیلیک فرار حاصل از اکسید شدن چربی که جذب آب دیونیزه شده‌اند به سرعت افزایش می‌یابد. در این ظرف یک الکترود برای اندازه‌گیری هدایت ویژه تعبیه شده است که به دستگاه اندازه‌گیری و ثبت کننده متصل است و تغییرات هدایت الکتریکی را به صورت منحنی ثبت می‌نماید. زمان مقاومت به اکسید شدن با یک تغییر sharp در شیب منحنی مشخص می‌شود .پایان زمان پایداری هنگامی است که هدایت ویژه نسبت به زمان شروع افزایش سریع پیدا می‌کند که این افزایش سریع به علت تجزیه اسیدهای کربوکسیلیک فرار حاصل از اکسید شدن چربی می‌باشد که جذب آب دیونیزه می‌شوند (4 و 88).

– ترکیب اسید چرب

جهت تعیین ترکیب اسید چرب آماده‌سازی نمونه به صورت مشتق متیل استر به روش Christie (1973) انجام شد (26). به این ترتیب که 50 میلی‌گرم چربی پس از حل شدن در تولوئن توسط متوکسید سدیم 5/0 نرمال متیله شد، سدیم اضافی موجود در محیط با افزودن اسید استیک خنثی گردید و استخراج متیل استر اسید چرب با هگزان انجام شد. سپس جهت بررسی پروفیل اسیدهای چرب از دستگاه گاز کروماتوگراف مدل Shimadzu 14 A مجهز به آشکار کننده شعله‌ای و ستون دی اتیل گلیکول سوکسینات مطابق استاندارد AOCS با شماره Ce 1e- 91 استفاده شد (33). درجه حرارت محل تزریق نمونه ، سرعت جریان گاز حامل (نیتروژن) 50 میلی‌لیتر بر دقیقه، حساسیت دستگاه 6 و مقدار تزریق نمونه 5 میکرولیتر بود. از مقایسه پیک‌های ترسیم شده توسط دستگاه با پیک‌های استاندارد و بر اساس Relative Retention Time پیک‌ها، نوع اسیدهای چرب شناسایی شد و مقدار اسیدهای چرب نیز با محاسبه سطح زیر منحنی پیک‌های حاصله تعیین گردید.

نحوه انجام آزمون:

عصاره چای در سه سطح 1/0، 5/0 و 1 درصد پس از انحلال در متانول و با استفاده از دستگاه همزن مغناطیسی به روغن‌ها اضافه شد.

اسید سیتریک و اسید تانیک در سطوح مشابه 01/0، 05/0 و 1 درصد (در حدود 10 درصد عصاره چای را اسید تانیک تشکیل می‌دهد) اضافه گردید. نمک آلی مس در دو سطح 1/0 و 2/0 ppm نیز در شرایط کاملاً مشابه به روغن‌ها اضافه گردید.

همچنین مقداری از روغن بدون افزودن عصاره و یا هرگونه ترکیب دیگری توسط همزن مغناطیسی مخلوط شد تا شرایط نمونه شاهد نیز با سایر تیمارها یکسان باشد. مقداری از نمونه‌های آماده شده جهت آزمون زمان مقاومت به اکسید شدن در لوله‌های آزمایش درب‌دار در فریزر تا زمان انجام آزمون نگهداری شد.

شرایط آزمون پراکسید:

تمام ظروف به آون 105 درجه سانتی‌گراد منتقل شدند، تیمارها و نمونه‌های شاهد در فواصل زمانی 24 ساعته در شش روز با 2 تکرار مورد آزمون قرار گرفتند.

شرایط آزمون زمان مقاومت به اکسید شدن:

نمونه‌ها پس از خروج از حالت انجماد توسط همزن مخلوط شدند و با درجه حرارت 120 درجه سانتی‌گراد و جریان هوای 20 لیتر بر ساعت درون دستگاه رنسیمت قرار داده شدند.

مرحله دوم آزمون:

پس از انجام مرحله اول، غلظت‌های بهینه برای هر یک از ترکیبات تعیین شد. (غلظت بهینه کمترین مقدار غلظت اثرگذار می‌باشد). غلظت بهینه برای اسید سیتریک و اسید تانیک 01/0 درصد، برای عصاره چای 1/0% و برای نمک آلی مس 1/0 ppm تعیین شد.

در این مرحله 1/0 ppm نمک آلی مس پس از انحلال در متانول با استفاده از دستگاه همزن مغناطیسی به روغن‌ها اضافه شد. سپس ترکیبات دیگر شامل اسید سیتریک، اسید تانیک و عصاره چای به ترکیب روغن همراه با مس اضافه گردید و عدد پراکسید و زمان مقاومت به اکسید شدن اندازه‌گیری گردید. شرایط آزمون مانند قبل می باشد.


5 دسته‌بندی نشده گردید روغن چای اکسید اسید
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background