وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

آموزشگاه زبان‌های خارجی

با ظرفیت1872 دانش‌آموز در سال

تیـرماه 1382

خلاصه طرح

موضوع طرح : خدمات آموزشی در زمینه زبان های خارجی

ظرفیت طرح : 1872 دانش آموز در سال ( معادل 67392 نفر-ساعت آموزشی )

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 9/442 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 9/42 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 400 میلیون ریال

دوره بازگشـت سرمایه: 2 سال

مقدمــه :

رشد روزافزون سطح تحصیلات افراد جامعه ، باعث افزایش میزان استفاده از منابع مختلف علمی است. از دیگر سو ، حجم این منابع به حدی است که نه تنها ترجمه و انتشار تمام آنها عملی نیست ، بلکه حتی در صورت ترجمه شدن این مطالب، مدت زمانی که صرف ترجمه مطلب می‌شود ، باعث از دست رفتن تازگی آن مطلب می‌گردد. به همین دلیل آشنایی با زبان های خارجی، سهم بسزایی در سهولت استفاده از منابع علمی ، اعم از کتب و نشریات تخصصی و همچنین اینترنت دارد. ضمن اینکه تسلط به زبان های خارجی موجب استفاده سهل تر از نرم افزارهای عمومی و تخصصی رایانه ای را نیز فراهم می‌آورد.

نکته دیگری که اهمیت یادگیری زبان های خارجی را دو چندان می‌کند ، یکپارچگی اقتصادی جهان است که موجب افزایش حجم مکاتبات خارجی بازرگانی و سفرهای تجاری خارجی است. بدیهی است تسلط به زبان مورد استفاده در مذاکرات تجاری می‌تواند از بروز خطاهای سهوی پیشگیری نماید.

همچنین عدم تناسب آموزش زبان های خارجی در سیستم آموزش رسمی کشور با نیازهای افراد در محیط اجتماعی ، میل به شرکت در کلاس های آزاد را که آموزش کاربردی تری ارائه می‌کنند افزایش می‌دهد.

و در نهایت، « یادگیری هر زبان جدید، آغاز یک زندگی تازه است. » این جمله به تنهایی اهمیت یادگیری زبان های خارجی را بیان می‌کند.

اجرای این طرح ضمن اینکه پاسخی به نیاز اقشار مختلف جامعه برای یادگیری زبان های خارجی است، می‌تواند از بازدهی اقتصادی مناسبی نیز برخوردار بوده و همچنین زمینه ساز اشتغال نیروهای متخصص به خصوص در رشته زبان های خارجی گردد. علاوه بر آن با توجه به این که طرح های آموزشی می‌توانند برای آموزش پسران یا دختران اجرا شوند، در اجرای این گونه طرح ها می‌توان از نیروی کار بانوان تحصیلکرده نیز استفاده نمود.

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

الف – سرمایه ثابت

مکان مورد نیاز طرح ، شامل یک باب ساختمان با کاربری اداری به مساحت تقریبی 90 متر مربع می‌باشد که ارزش هر مترمربع آن چهار میلیون ریال وهزینه کل خرید محل 360 میلیون ریال برآورد می‌شود.

2- تجهیزات فنی :

هزینه (میلیون ریال)
هزینه واحد
تعداد
شــرح
ردیف

4
4
2
1
5/0
2
4
4
2
1
5/0
2
1
1
1
1
1
1
رایانه رومیزی
چاپگر سیاه و سفید لیزرجت
تلویزیون رنگی
ویدئو
ضبط صوت
سیستم تامین برق اضطراری (UPS)
1
2
3
4
5
6

5/13
جمــــع

3- اثاثیه اداری :

هزینه (میلیون ریال)
تعداد
شــرح
ردیف

5/1
5/1
5/0
2/1
3/0
1
4/0
5
5/0
5/1
1
1 سری
1 سری
1 دستگاه
24
3
3
1
2
2
1

میز و صندلی اداری و ارباب رجوع
کمد و فایل
میز و صندلی کامپیوتر
صندلی دانش‌آموزی ام‌دی‌اف 16
صندلی استاد
وایت برد
کتابخانه
خط تلفن
گوشی تلفن
دستکاه فاکس
سایر ( لوازم روی‌میز و آبدارخانه)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4/14
جمـــع

4- هزینه های قبل از بهره برداری :

هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح
ردیف

5/1
هزینه تهیه طرح توجیهی و اخذ مجوز
1

5/1
جمـــع

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

هزینه ( میلیون ریال )
شـــرح

360
5/13
4/14
5/1
ساختمان
تجهیزات فنی
اثاثیه اداری
هزینه های قبل از بهره برداری

4/389
جــــمــــع

5/19
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

9/408
جمـــــع کل

ب- سرمایه در گردش :

1- ملزومات اداری و آموزشی :

شامل نوار ها و کتب و نرم افزارهای آموزشی و اداری مورد استفاده در دستگاه های سمعی و بصری ،انواع کاغذ های مورد استفاده در دستگاههای جانبی نظیر پرینتر و فاکس ، کاغذ های یادداشت ، انواع نوشـــت افزاردفتــری، تونر ، کارتریج دســتگاههای فوق‌الذکر کلا بالغ بر 5/2 میلیون ریال در سال می‌باشد.

2- سوخت و انرژی :

هزینه (میلیون ریال)
شــرح
ردیف

5
6
1
بــرق
تلفـن
شارژ ساختمان
1
2
3

12
جمـــع

3- حقوق و دستمزد :

( ارقام به میلیون ریال )
حقوق‌سالانه ( 14 ماه)
23%سهم‌کارفرما
حقوق ماهانه
تعداد
شــرح
ردیف

71/17
76/16
56
57/12
05/10
31/3
76/2

07/2
65/1
2/1
1
1
75/0
6/0
1
1
4
1
1
مدیر آموزشگاه
مدیر آموزش
مربی (پاره وقت )
منشی
آبدارچی
1
2
3
4
5

09/113
جمـــع

4- هزینه استهلاک :

( ارقام به میلیون ریال )
هزینه استهلاک
ضریب استهلاک
ارزش دارایی
شرح
ردیف

18
7/2
5/1
5%
20%
10%
360
5/13
4/14
ساختمان
تجهیزات فنی
اثاثیه اداری
1
2
3

2/22
جمـــع

5- هزینه نگهداری و تعمیرات :

( ارقام به میلیون ریال )
هزینه نت
ضریب نت
ارزش دارایی
شرح
ردیف

8/10
4/1
3/4
3%
10%
3%
360
5/13
4/14
ساختمان
تجهیزات فنی
اثاثیه اداری
1
2
3

5/16
جمـــع

جدول هزینه های جاری طرح
هزینه کل ( میلیون ریال )
شرح
ردیف
5/2
12
09/113
2/22
5/16
31/8
ملزومات اداری
سوخت و انرژی
حقوق و دستمزد
استهلاک
نگهداری و تعمیرات
هزینه های پیش بینی نشده
1
2
3
4
5
6
6/174
جــــمــع

سرمایه در گردش
هزینه کل ( میلیون ریال )
شرح

34
تنخواه گردان ( سه ماهه )

34
جمع

جدول کل هزینه های طرح
مبلغ(میلیون ریال)
شرح
ردیف
360
5/13
4/14
5/1
5/19
خرید محل کار
تجهیزات فنی
لوازم اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
پیش بینی نشده
1
2
3
4
5
9/408
جمع هزینه های ثابت

34
سرمایه در گردش ( طبق جدول فوق )

9/442
جمع کل هزینه های طرح

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی:
مبلغ(میلیون ریال)
شرح
ردیف
3/0
7/6
استهلاک هزینه های قبل از بهره‌برداری ( 5ساله )
هزینه تبلیغ و اداری ( معادل 2% مبلغ شهریه )
1
2
7
جمــع

درآمد طــرح :

(ارقام به میلیون ریال )
جمـع
میانگین شهریه دوره
تعداد
شــرح
ردیف

96/336
15/0
1872
شهریه دوره های آموزشی*
1

96/336
جــمــع

*- تعداد دانش آموزان با توجه به ظرفیت آموزشگاه و وسایل سمعی و بصری موجود در آن در نظر گرفته شده است. همچنین طول هر دوره آموزشی 12 جلسه برابر با 36 ساعت در نظر گرفته شده و ایام کاری آموزشگاه نیز 6 روز در هفته و 9 ساعت در روز فرض شده است. بدیهی است طول دوره و شهریه متعلقه بسته به نوع دوره و سطح دانش‌آموزان در هر دوره متغیر خواهد بود.

پیش‌بینی مالی طرح
میلیون ریال
شرح

96/336
درآمد طرح

5/2
09/113
5/16
2/22
12
31/8
هزینه های عملیاتی:
ملزومات اداری
حقوق و دستمزد
تعمیرات و نگهداری
استهلاک
سوخت و انرژی
پیش بینی نشده

6/174
جمع هزینه های عملیاتی

36/162
سود ناویژه

7/6
کسر میشود:
هزینه های اداری

66/155
سود عملیاتی

3/0
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری

36/155
سود ویژه قبل از کسر مالیات

محاسبه دوره بازگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه = دو سال

محاسبه نقطه سر به سر:

( ارقام به میلیون ریال )
هزینه کــل
هزینه ثابت
هزینه متغیر
شــرح

درصد
مبلغ
درصد
مبلغ

5/2


100
5/2
مــلزومات اداری

09/113
65
51/73
35
58/39
حقوق و دستـمزد

12
20
4/2
80
6/9
سوخت و انـرژی

5/16
20
3/3
80
2/13
تعمیر و نگهداری

2/22
100
2/22


اســـــتــــهلاک

7/6


100
7/6
هزیـنه های اداری

3/0
100
3/0


استهلاک قبل ازبهره برداری

31/8
15
25/1
85
06/7
پیش بینـــی نشده

6/181

96/102

64/78
جمـــع

نقطه سر به سر= 86/39%

محاسبه کارمزد وام :

( ارقام به میلیون ریال )

400 میلیون ریال
سه ماه
19%
19میلیون ریال
1) عقد مشارکت مدنی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
نرخ کارمزد
کارمزد عقد مشارکت مدنی

419 میلیون ریال
45 ماه
19%
27/149 میلیون ریال
27/168 میلیون ریال
87/44 میلیون ریال
67/106 میلیون ریال
2) عقد فروش اقساطی:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد تسهیلات
کارمزد عقد فروش اقساطی
کل کارمزد تسهیلات
کارمزد سالانه
اصل تسهیلات سالانه

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات
سال چهارم
سال سـوم
سال دوم
سال اول
شرح

67/106
67/106
67/106
80
بازپرداخت اصل تسهیلات

87/44
87/44
87/44
65/33
کارمزد تســهیلات

54/151
54/151
54/151
65/113
جمـــع


5 دسته‌بندی نشده  میلیون ریال اداری
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background