مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای اردکان

(شهید بهشتی)

موضوع پروژه :

روغن نباتی گل شاد

استاد مربوطه :

جناب آقای صدیقیان

تهیه کنندگان:

بهار 86

فهرست

شرح صفحه

پیشگفتار………………………………………………………………….. 3

مقدمه …………………………………………………………………….. 4

اطلاعات متقاضی طرح ……………………………………………………. 6

بخش اول – کلیات…………………………………………………………. 8

بخش دوم – بررسی اقتصادی……………………………………………… 11

بخش سوم – بررسی فنی ………………………………………………… 20

بخش چهارم – بررسی مالی ……………………………………………….. 41

پیشگفتار:

میدانیم که یکی از دروس مهم در دوره تحصیلی به خصوص در شاخه فنی و حرفه ای درس پروژه و کاآفرینی است.که همکنون این درس یکی از دروس اساسی و مورد نیاز تمامی رشته ها میباشد.

که دانشجو با توجه به تلاش و کوشش و خلاقیت که دارد و با توجه به اینکه اطلاعات درس خود را در زمان تحصیل کسب کرده است باید برروی طرح مورد نظر خود پیاده کند و تمامی مراحل یک طرح توجیهی را بپیماید.

که به نظرمان واقعا درس مؤثری است. چون نتیجه تلاش یک دانشجو درطرحش مشخص می شود و فکر می کنیم آن وقت است که لذت درس خواندن را درک می کند.

بنابراین با توجه به نیاز جامعه از این محصول و موقعیتی که داریم برآن شدیم که طرح توجیهی روغن نباتی را انتخاب نموده تا توانسته باشیم بخشی هر چند نا چیز از نیازهای جامعه را تامین کنیم.

حال از خداوند متعال خواستاریم که ما را در این زمینه یاری کند.

در پایان ازشما استاد گرامی که در طول ترم زحمات زیادی را کشیده و باعث جنبش و اشتیاق هر چه بیشتر دانشجویان در این درس شده اید کمال تشکر را داریم و از شما تقاضا داریم که اگر این پروژه نواقصی دارد به بزرگواری خودتان ببخشید.

با آرزوی موفقییت برای شما

من از وزیرکشاورزی میخواهم برنامه های کشاورزی را به گونه ای پی بگیرند که در تولید گندم ، برنج و روغن خود کفا شویم ، البته به معنای واقعی کلمه !

( از بیانات مقام معظم رهبری)

مقدمه:

روغنها و چربی های خوراکی بخش عمده ای از ترکیب مواد غذایی و غذای مصرفی روزانه را به خود اختصاص می دهند . رشد سریع جمعیت و نیاز به افزایش هر چه بیشتر تولید از یک سو و عدم استقلال صنایع روغن کشور از برخی لحاظ نظیر مواد اولیه ، ماشین آلات و یا کاتالیست ، خاک رنگبر و غیره از سوی دیگر ، مشکلات روز افزونی را سبب شده است که حل آنها منوط به انجام فعالیت های گسترده و تلاش بیشتر از جانب محققین ، متخصصین و مسئولین امر در این زمینه است .

روغن کشی از دانه های روغنی به وسیله چرخهای اعصاری در ایران ، از قرنها پیش مرسوم بوده و بیشتر مصرف دارویی داشته است . مصرف روغن نباتی به عنوان یک ماده غذایی به همراه دیگر محصولاتی نظیر برنج و آرد ، از سال 1325 معمول شده است .

مردم ایران در بدو امر با اکراه و از روی ناچاری به استفاده از روغن نباتی مبادرت می نمودند و آن را فاقد مواد مورد نیاز بدن دانسته ، حتی مصرف آن را مضر می دانستند ، تا این که به تدریج با آگاهی از ترکیبات و خواص مواد تشکیل دهنده روغن نباتی ، به مصرف آن روی آوردند و در بسیاری موارد آن را بر روغن حیوانی نیز ترجیح دادند . روغن نباتی در حال حاضر به اشکال جامد ، مایع و مارگارین مورد مصرف قرار می گیرد ، که نوع جامد آن به علت قابلیت نگهداری طولانی تر ، بالاتر بودن نقطه ذوب و همچنین بهبود در پلاستیسیته روغن های قنادی و مارگارین . البته روغن جامد باعث بهتر شدن طعم و بوی روغن می گردد ، مورد استفاده بیشتری دارد . در مقابل ، نوع مایع آن دارای ارزش تغذیه ای بالاتری است . مصرف این فرآورده ی غذایی ، سالیانه رو به افزایش بوده که می توان از علل آن ازدیاد جمعیت ، افزایش درآمد ، بالا رفتن میزان شهر نشینی و حتی عادت به مصرف و . . . را نام برد .

می باید از هم اکنون با توجه به فاکتورهای مختلفی ، نظیر : رشد جمعیت ، رشد مهاجرت و تغییر سلیقه ، رشد درآمد و . . . با برنامه ریزی صحیح که در درجه اول از مواد اولیه شروع می شود ( دانه های روغنی ) ، اقدامات مقتضی را جهت نیل به خودکفایی به عمل می آورد . لازم به ذکر است در گذشته در هیچ سالی وابستگی کشور به روغن خام کمتر از 80% نبوده است .

قوه قضائیه

اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور

آگهی تأسیس شرکت

خلاصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت روغن نباتی گل شاد( سهامی خاص) که در تاریخ …………تحت شماره ………..در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ……….. از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیر الانتشار آگهی می شود.

1- موضوع شرکت: شرکت روغن نباتی گل شاد

2- مدت شرکت: از تاریخ………. بمدت نامحدود

3- مرکز اصلی شرکت: شهرک صنعتی فریمان

4- سرمایه شرکت:

مبلغ 68.000.000.000ریال منقسم به6.800.000سهم 10.000 ریالی با نام که مبلغ 23.800.000.000ریال آن طبق گواهی شماره —— مورخه —— بانک ملی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:

سید فاضل علویان_ حبیب شبانه عرب ( برای مدت دو سال انتخاب شدند )

6- دارندگان حق امضاء : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی با امضاء ——-

7- اختیارات مدیر عامل:

به شرح در ماده ———- اساسنامه ———–

8- بازرسی اصلی و عدل البد ل: ——- بمست بازرسی اصلی و ——– بسمت بازرسی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان فریمان

قوه قضائیه

اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

اظهار نامه ثبت شرکتها سهامی خاص / عام

1- نام شرکت: شرکت روغن نباتی گل شاد

2- هویت کامل واقامتگاه موسسین:

1- سید فاضل علویان فرزندمحمد شماره شناسنامه296 صادره از مشهد به آدرس:مشهد

2- حبیب شبانه عرب فرزندعلیجان شماره شناسنامه 345 صادره از فریمان به آدرس:مشهد_فریمان

3- علی فرهادی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه421 صادره از فریمان به آدرس:فریمان

4- هادی کنعانی فرزند یعقوب شماره شناسنامه 3661 صادره از فریمان به آدرس :فریمان

5-امین شبانه عرب فرزندعلیجان شماره شناسنامه 3523 صادره از فریمان به آدرس :فریمان

3- موضوع شرکت: شرکت تولیدی روغن نباتی گل شاد

4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک:

مبلغ کلی شرکت —- ریال بوده است که براساس سهام و نیمی از مبلغی که پرداخت شده است.مبلغ —– ریال آن نقد پرداخت شده است و مابقی آن به صورت چک و اقساط پرداخت می شود.

5- تعداد سهام با نام و مبلغ اسمی آنها در صورتیکه سهام عادی موردنظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام:
نام سهامداران تعداد سهام
مبلغ هر سهم
درصد مالکیت
مبلغ کل سهام

سید فاضل علویان
1.200.000
10.000
30%
20.400.000.000

حبیب شبانه عرب 1.200.000 10.000
30% 20.400.000.000

امین شبانه عرب 800.000 10.000
20% 13.600.000.000

هادی کنعانی 400.000 10.000
10% 6.800.000.000

علی فرهادی 400.000 10.000
10% 6.800.000.000

جمع کل 4.000.000 10.000
100% 68.000.000.000

بخش اول :

هدف پروژه

هدف پروژه تصفیه و تولید روغن نباتی جامد به میزان 14.000 تن در سال در و رفع نیاز های مختلف این محصول در کشور و گام در جهت خودکفایی و همچنین صادرات به بازارهای هدف و در نتیجه افزایش توان اقتصادی کشور می باشد.

1-2- محل اجرا : شهرک صنعتی فریمان

1-3- تعداد کارکنان : 102 نفر

1-4- مجوزات قانونی:

موافقت اصولی به شماره ——– و در تاریخ ——- به نام شرکت توسط وزارت صنایع جهت تولید به میزان 14.000 تن روغن توسط وزارت صنایع ومعادن (نمایندگی صنایع و معادن فریمان) جهت تولید میزان 14.000تن روغن نباتی جامد در سال صادر شده و در تاریخ —— تمدید گردید .

لازم به ذکر است که بعد اخذ مجوزمبلغ تعهد شده نزد بانک ملی شعبه ….واریز شد . همچنین سرمایه درگردش و سرمایه ثابت طرح مبالغ 17.027.133.400 و

62.972.868.600 می باشد .

1-5- شناخت محصول و موارد مصرف:

چربی ها و روغنها ( لیپید های غذایی ) تأثیر زیادی در لذیذ بودن غذا از طریق بهبود طعم ، رنگ و بافت غذا دارند . همچنین چربی ها و روغنها منبع بسیار خوبی از انرژی می باشند و انرژی حاصله از آنها بسیار بیشتر از کربوهیدراتها و پروتئینها است .

روغنها در تولید محصولات غذایی مختلف از جمله کیک – کلوچه – بیسکوئیت شیرینی جات – انواع شکلات – پفک – چیپس – انواع کنسرو – ( ماهی – لوبیا و . . . ) فرآورده های گوشتی – کالباس – همبرگر – مارگارین – کره گیاهی و انواع سس به کار می رود .

مشخصات عمومی انواع روغنهای خوراکی مایع و جامد مطابق استانداردهای تدوین شده توسط اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور بوده و برای انواع آنها تقریباً مشابه است .

عمده ترین ماده اولیه مورد نیاز صنعت روغن ، روغن خام است که بیش از 93% آن از خارج از کشور وارد می شود .

سازمان بهداشت جهانی میزان مصرف چربی هر فرد را روزانه 80 گرم پیشنهاد می کند . بر طبق آمار منتشره در سال 1377میزان مصرف مستقیم روغن 43 گرم در روز بوده است که با در نظر گرفتن سایر منابع تأمین چربی این رقم کمتر از 600 گرم خواهد بود . که هنوز اختلاف زیادی با استاندارد سازمان بهداشت جهانی دارد . و البته به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم و نبود فرهنگ درست مصرف و توزیع مناسب کالا ستاد بسیج اقتصادی برای هر فرد سالانه 14 کیلوگرم ( 35 / 38 گرم در روز ) روغن در نظر گرفته شده است . که این مقدار با احتساب 20 گرم چربی و روغن از سایر منابع برابر 80 گرم خواهد بود .

همچنین ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه کشور در جهت توسعه وایجاد ظرفیت های جدید روغن کشی ، دولت را مکلف به واردات دانه های روغنی به منظور ایجاد اشتغال و تکمیل ظرفیت های کارخانجات نموده و دراین راستا وزارت محترم صنایع و معادن اقدام به صدور مجوز تأسیس کارخانجات نموده است .

بدین ترتیب ظرفیت کارخانجات روغن کشی با سیستم اکستراکسیون نزدیک به 8/1

میلیون تن دانه در سال 84 ( معادل 324 هزار تن کنجاله ) شد که با توجه به ظرفیت های جدید تا پایان سال 86 ظرفیت واحدهای مذکور به 6 / 3 میلیون تن دانه در سال (معادل 648 هزار تن روغن خام و 2772 هزار تن کنجاله) خواهد رسید . همچنین کنجاله روغن به عنوان محصول جانبی در صنعت روغن کشی محسوب می شود که 77% وزنی تولیدات این صنعت است و برای خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد .

بخش دوم :

بررسی اقتصادی:

برسی اقتصادی طرح به منظور تجزیه و تحلیل بازار و چگونگی عرضه و تقاضای محصول می باشد . به طور کلی آنالیز بازار و همچنین برآورد روند عرضه و تقاضا در آینده و تعیین میزان تولید و ارزیابی کلی از نظر اقتصادی و تعیین محدوده جغرافیایی جهت بررسی انجام می شود . بدین جهت به جمع آوری اطلاعات آماری ، به خصوص در مورد بازار محلی روغن نباتی دست زده از این طریق به بررسی بازار و پیش بینی روند آتی آن و تعیین هدف های تولیدی طرح پرداخته شده است . با توجه به اشکالاتی که در جمع آوری آمار وجود دارد ، در این بررسی سعی شده که حتی المکان آمار نزدیک به واقعیت باشد که از آن طریق برآورد خوش بینانه ای به دست آید .

2-1- خواص فیزیکی محصول :

خواص فیزیکی چربی ها از اهمیت بسزایی برخوردار است ، چرا که بسیاری از کاربرد های تکنیکی چربی ها ، از جمله کاربرد آنها در تولید مواد خوراکی ، مبتنی است بر : حالت روغنی چربی ها ، فعالیت سطحی ، حلالیت ، نقطه ذوب ،یا دیگر خواص فیزیکی _خصوصاً برای ترکیبات بلند زنجیره . در حال حاضر ، بیشتر خواص فیزیکی چربی ها را از طریق دستگاهی می توان تعیین نمود . خواصی از چربی ها ( فیزیکی ) که در آزمایشات استاندارد مورد بررسی قرار می گیرد ، عبارتند از :

ویسکوزیته یا لزجت

کشش سطحی و کشش بین روغنها و مایعات دیگر ( کشش بین سیالی )

دانسیته و انبساط پذیری روغنها و چربی ها

نقاط ذوب

خواص حرارتی

نقاط دود ، اشتغال و سوخت

حلالیت و اختلال پذیری

خواص نوری

خصوصیات الکتریکی
2-2- مواد اولیه:

با توجه به مطالب فصل اول مواد اولیه مورد نیاز عبارتند از :

روغن دانه و کنجاله سویا ، آفتابگردان ، پنبه ، گلرنگ ، کلزا ، کنجد ، بادام زمینی و اسید فسفریک ، سود ، خاک رنگبر ، آب ، گاز هیدروژن ، بتا کاروتن ، آنتی اکسیدانت ، اسانس ، کاتالیست نیکل ، ورق گالوانیزه با روکش قلع .

2-3- کالاهای جانشین:

از روغن گیاهی مایع ، روغن حیوانی و مارگارین می توان به عنوان جانشین این محصول نام برد ولی خواصی مثل جامد بودن ، ارزانتر و خواص خاص دیگر منحصر به روغن جامد است .

2-4- اهمیت محصول و نیاز جامعه :

این محصول را می توان به نوعی به عنوان یک محصول استراتژیک نام برد چرا که منهای صادرات با توجه به جمعیت 70.049.262 میلیون نفری کشور ، تولید سرانه همه انواع روغن گیاهی به ازای هر نفر 22 گرم در سال می باشد که همین میزان مصرف نسبت به مصرف جهانی مطابق با پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی حدود46 % کمتر می باشد و هم اکنون بیش از 80 % نیاز کشور توسط واردات تأمین می شود .

2-5- مبانی اقتصادی :

با در نظر گرفتن نیاز جامعه و وابستگی شدید کشور به واردات این محصول صرف نظر از بحث اشتغال زایی و کمک به توسعه صنایع وابسته اجرای این طرح بسیار لازم و اقتصادی به نظر می رسد .

2-6- سیاست دولت:

با توجه به وضعیت این صنعت و همچنین جایگاه آن در برنامه سوم توسعه و از آنجا که این صنعت جزو صنایع میانی و مصرفی به حساب می آید چشم انداز خوبی در وزارت محترم صنایع برای آن تصویر گردیده است و دولت محترم نیز در جهت رشد و توسعه این صنعت اهتمام ویژه ای را با وضع و پی گیری قوانینی مثل آزاد سازی واردات پنبه دانه بعد از 36 سال ممنوعیت واردات و تحت پوشش بیمه قرار دادن بیش از 296 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی که دانه های روغنی کشت می کنند و نیز بستن تعرفه 16%‌به کنجاله وارداتی ( با توجه به این که 77%‌تولیدات کارخانه جات کنجاله است و حمایت 12% را برای صنعت به دنبال داشته است ) نموده است .

2-7- تحلیل قیمت در بازار:

طبق آخرین نتایج آماری که در مجله روغن نباتی به چاپ رسیده قیمت این محصول برای سال 86 در حلب های 5 کیلویی 48.900ریال و در حلب های 16 کیلویی 156.480ریال است . لازم به ذکر است که قیمت فوق بر اساس قیمت عمده فروشی تعیین شده است .

2-8- مشخصات اقتصادی محل اجرای طرح :

به جهت پتانسیل موجود در کارخانه فعلی گل شاد فریمان و امکانات بالقوه مطلوبی که در شهرک صنعتی فریملن موجود می باشد و بنا به دلایل ذیل محل اجرای طرح در جوار کارخانه فعلی انتخاب گردیده است :

1 ) نزدیکی به شهر مشهد به عنوان بازار بزرگ مصرف خانوار و صنایع غذایی

2 ) نزدیکی به کشورهای همسایه از جمله افغانستان و آسیای میانه به منظور صادرات محصول تولید شده

3 ) وجود راههای ارتباطی مطلوب به منظور ارسال محصولات تولیدی

4 ) شرایط جغرافیایی منطقه اجرای طرح ( شهرک صنعتی فریمان ) بدلیل آب و هوای خشک یکی از مزیت های نسبی انتخاب بوده که این امر سبب کاهش هزینه های استهلاک ماشین آلات و تجهیزات و مخازن ذخیره روغن می گردد .

5 ) برخوردار بودن از منابع آب کافی از دیگر مزایای انتخاب محل به منظور اجرای این پروسه می باشد .

6 ) دارا بودن سیستم تصفیه فاضلاب که در آینده به بهره برداری خواهد رسید .

8) وجود نیروی انسانی و کارگاههای مجهز در شهرک یکی از گزینش محل اجرای طرح می باشد .

9 ) دسترسی به مواد اولیه و دانه های روغنی بخصوص دانه پنبه در منطقه

2-9- پیش بینی بازار محصول :

به منظور پیش بینی وضعیت بازار محصول برای دوره ی مورد بررسی ، ابتدا می بایست پیش بینی تقاضا برای این دوره به عمل آمده و سپس پیش بینی عرضه انجام پذیرد ، و در نهایت از مقایسه آنها ، وضعیت بازار محصول در آینده مشخص خواهد شد که آیا کمبودی وجود دارد یا خیر ؟ بنابراین برای پیش بینی بازار محصول به طریق زیر عمل می شود .

2-10- بررسی عرضه :

در حال حاضر 21 واحد تولیدی به تولید روغن خوراکی جامد مبادرت می ورزند که حجم کل تولیدات آنها 1.495.900 تن در سال84 بوده است که این رقم در سال 85 به 1.712.450 تن تغییر کرده است. تولید هر یک از این واحد های تولیدی در جدول زیر که توسط انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران اعلام شده است درج گردیده است . لازم به ذکر است که واحد های تولیدی در سال 84 از حداکثر ظرفیت عملی تولید خود استفاده کرده اند .

آمار واحدهای تولید کننده روغن نباتی جامد در کشور

ردیف نام واحد
استان
ظرفیت اسمی تولید(تن)

1 گروه صنعتی بهشهر تهران 330.000

2 پارس قو تهران
132.000

3 کشت و صنعت شمال مازندران 165.000

4 مارگارین تهران
165.000

5 نرگس شیراز فارس 132.000

6 ماهیدشت کرمانشاه کرمانشاه 99.000

7 جهان تهران
82.000

8 ناز اصفهان 49.000

9 فراورد خراسان 49.500

10 ناب تهران
40.000

11 ارجان نوین خوزستان 40.200

12 گلناز کرمان 39.600

13 شماره یک ورامین تهران
19.800

14 شماره دو ورامین تهران
19.000

15 فضل نیشابور خراسان 17.000

16 پنبه گرگان گلستان 20.000

17 گلناب اراک مرکزی 12.000

18 شکوفه بابل مازندران
13.000

19 گنجه رودبار گیلان 12.800

20
گلستانه دزفول خوزستان 30.000

21
فرآیند کاشمر خراسان 29.000

جمع ظرفیت کل
1.495.900 (تن)

2-11- بررسی تقاضا :

هم اکنون بیش از 80% مصرف داخلی روغن خام به وسیله ی مواد اولیه ی واردات تأمین می شود و این بدین معنی است که اگر پتانسیل تولید روغن در کشور به 5 برابر هم افزایش یابد باز بازار برای مصرف داخلی وجود دارد . البته ارقام اعلام شده منهای نیاز ناشی از خلاً صادرات این محصول به سایر کشورهاست . بحث صادرات به دلایل اقتصادی در مورد این محصول مطرح است و نه به دلایل اشباع بازار داخلی .

2-12- صادرات:

طبق آمار سال 84 تقریباً 79% از کل تولیدات روغن نباتی جامد بوده است و با توجه به صادرات 75.986 تن همه ی انواع روغن نباتی در همین سال 60.029 تن سهم بازارهای خارجی برای روغن نباتی جامد در سال 84 بوده است .

کشورهایی که صادرات روغن به آنها انجام شده عبارتند از : ارمنستان ، افغانستان ، تاجیکستان ، گرجستان ، عراق ، ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، آذربایجان ، قرقیزستان ، نخجوان ، روسیه ، بحرین ، انگلستان ، پاکستان و قطر بوده است . بیشترین حجم صادرات مختص شرکت کشت و صنعت شمال ( 25% حجم صادرات ) و کمترین آن متعلق به شرکت عالیا گلستان ( 07/0% حجم واردات ) بوده است .

2-13- موازنه عرضه و تقاضا :

رشد جمعیت از سال83 تا 87

1383
68.239.818

1384
69.138.621

1385
70.049.262

1386
70.959.902

1387
71.882.380

رشد جمعیت توسط روش رگرسیون خطی

جدول های زیر نحوه تغییر عرضه و تقاضا بر حسب رشد جمعیت را نشان می دهد.

محاسبات جدول تقاضای سالیانه:

برای محاسبه مصرف داخلی جمعیت را ضربدر مصرف سرانه تقسیم بر 1000 کرده تا مصرف داخلی به تن بدست آیدوبرای محاسبه جمع تقاضا مصرف داخلی را با صادرات جمع می کنیم.

(برای مثال)

جدول تقاضای سالهای(83-87) ‌‌‌‌‌‌

سال
جمعیت
مصرف سرانه kg/year
مصرف داخلی (تن)
صادرات (تن)
جمع تقاضا

1383
68.239.818
29.2
1.992.603
70,000
2.062.603

1384
69.138.621
29.2
2.018.848
70,000
2.088.848

1385
70.049.262
29.2
2.045.438
70,000
2.115.438

1386
70.959.902
29.2
2.072.029
70,000
2.142.029

1387
71.882.380
29.2
2.098.965
70,000
2,143,564

جدول عرضه سالهای (83-87)

سال
تعداد واحد
ظرفیت تولید
جمع پیش بینی عرضه

1383
22
1,347,300
1,347,300

1384
22
1,347,300
1,347,300

1385
22
1,347,300
1,347,300

1386
22
1,347,300
1,347,300

1387
22
1,347,300
1,347,300

جدول مقایسه عرضه و تقاضا و تعیین برنامه تولید اقتصادی

سال
عرضه
تقاضا
روند تقاضای پاسخ داده نشده (تن)
برنامه تولید طرح

1383
1,347,300
2.062.603
715.303
 

1384
1,347,300
2.088.848
741.548
 

1385
1,347,300
2.115.438
768.138
 

1386
1,347,300
2.142.029
794.729
 

1387
1,347,300
2.143.564
796.264
 

2-14- محصولات جانبی:

در این طرح غیر از محصول اصلی دو محصول فرعی نیز تولید و عرضه خواهد شد . که عبارتند از:

فروش گاز اکسیژن به میزان 160 کپسول 40 لیتری در روز ( سالیانه 4800 کپسول )

خمیر صابون و لرد مخازن

فصل سوم :

3-1- مواد اولیه مورد نیاز :

با توجه به مطالب فصل اول مواد اولیه مورد نیاز عبارتند از :

روغن دانه و کنجاله سویا ، آفتابگردان ، پنبه ، گلرنگ ، کلزا ، کنجد ، بادام زمینی و

اسید فسفریک ، سود ، خاک رنگبر ، آب ، گاز هیدروژن ، بتا کاروتن ، آنتی اکسیدانت ، اسانس ، کاتالیست نیکل ، ورق گالوانیزه با روکش قلع .

اصلی ترین ماده اولیه تولید این واحد روغن خام می باشد . روغن های خام مورد استفاده در این واحد تولیدی عبارتند از روغن خام سویا – آفتابگردان – کلزا- تخم پنبه و … . حدود 80 % از روغن خام مصرفی با توجه به سیستم جامد سازی در کارخانه روغن سویا بوده و20 % باقیمانده آن مربوط به سایر روغن ها می باشد . که عملاً با توجه به میزان افت روغن های مختلف قیمت ها در یک سطح می باشند .

3-2- میزان نیاز به مواد اولیه: ( برای هر تن محصول )

میزان مصرفواحد محصول
مشخصــات مــواد
ردیف

واحد
میزان

تن
1050
روغن خام با احتساب سهمیه دولتی
1

تن
0.01
خاک رنگبر با احتساب سهمیه ارز دولتی
2

تن
0.005
سود کاستیک(85%)
3

تن
0.002
اسید فسفریک
4

تن
0.00005
اسید سیتریک
5

تن
0.001
پتاس الکترولایزر
6

تن
0.001
خاک کمک صافی
7

تن
0.0007
کاتالیست نیکل با احتساب ارز دریافتی
8

کیلو گرم
0.0033
بتا کاروتن با احتساب سهمیه ارز دولتی
9

تن
0.1
ورق حلب با احتساب سهمیه ارز دولتی
10

عدد
40
کارتن و پلا ستیک
11

3-3- منابع تهیه مواد اولیه:

میزان روغن خام استحصالی از دانه های روغنی که در کشور تولید می گردد ، حدود 10 % نیاز کل مصرف کشور را تأمین و مابقی آن به صورت واردات از کشورهای آرژانتین ، برزیل و . . . تهیه می گردد .در حال حاضر مقدار 60 % از روغن خام مصرفی کشور توسط وزارت بازرگانی خریداری و در اختیار کارخانه جات تولید کننده روغن نباتی قرار می گیرد . که به صورت حق العمل کاری به منظور تولید و توزیع در سیستم کالا برگ در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار داده می شود .

از سایر مواد اولیه خاک رنگبر ، کاتالیست نیکل ، بتا کارون و ورق حلب محل تامین خارجی داشته و بقیه از داخل کشور تامین میشود .

3-4- بررسی فرایند های تولیدی و انتخاب تکنولوژی بهینه:

تصفیه فرآیندی برای جداسازی ناخالصی ها از روغن های خام می باشد . در جریان تولید روغن های خام توسط هر یک از روش های استخراج معمول صنعتی مقداری از مواد غیر گلیسیریدی به روغن وارد می شود . این ناخالصی ها طی یک سلسله عملیات که به طور کلی تصفیه نامیده می شود از روغن خارج می شوند .

وجود ناخالصی های نامطلوب در روغن سبب تیرگی – کف کردن- دود کردن تشکیل رسوب در هنگام حرارت دادن روغن – کاهش پایداری روغن در مقابل اکسیداسیون و سایر واکنش های می شود که در جریان فرایند روغن مشکلاتی را به وجود آورده و از کیفیت محصول نهایی می کاهد . این ناخالصی ها شامل اسیدهای چرب آزاد – فسفاتید ها – وسایر مواد صمغی – مومها- رنگدانه ها – پر اکسید ها و مواد معطر فلزات کمیاب و غیره هستند .

هدف از تصفیه روغن زدودن ناخالصی های نامطلوب از روغن است به نحوی که کمترین آسیب به گلیسیرید ها رسیده و افت روغن به حداقل ممکن برسد . تصفیه روغن شامل صمغ گیری (Degumming ) -تصفیه قلیایی ( Alkali Refining ) بی رنگ کردن ( Bleaching ) – بی بوکردن (Deodorization ) است . موم گیری ( Dewaxing ) – و زمستانه کردن (Winterization ) فرایند خاص برای بعضی روغن های مایع است . که در سرما (حرارت یخچال ) به دلیل رسوب مومها و تری گلیسیریدهای دارای نقطه ذوب بالا ( نظیر استئارین ) شفافیت خود را از دست می دهند . همچنین از آنجا که در گذشته مردم به استفاده از روغن جامد عادت داشته و به دلیل استفاده فراوان این روغن در صنایع غذایی مختلف یکی دیگر از فرایند های متداول علاوه بر مراحل تصفیه فرایند هیدروژناسیون روغن به منظور تولید روغن جامد می باشد .

3-6- بررسی ماشین آلات پشتیبانی :

ردیف شرح وسایل کشور سازنده مشخصات فنی تعداد

1 سواری پژو 405 ایران مدل 1382 به بالا
1 دستگاه

2 وانت مزدا 1800 ایران مدل 1382 به بالا
1 دستگاه

3 لیفتراک ایران مدل معمولی 2 تنی
2 دستگاه

4 اتوبوس ایران مدل 302 قدیم 1 دستگاه

5 پیکان وانت ایران مدل 1384 به بالا 1 دستگاه

7- نیروی انسانی:

 
 
 
 

تعداد
شــــــــرح
سمت
بخش اصلی
ردیف

1
مدیـر کارخانه
مدیریت تولید
تولید
1

1
مدیـر تولیــد
مهندس
تولید
2

1
مدیر کنترل کیفیت
مهندس
تولید
3

1
مدیر فنی
مهندس
تولید
4

4
جمـع مدیریت تولیـد

1
مسئول فنی و تکنسین آزمایشگاه

تکنسیـن
تولید
5

1
سرپرست تصفیه
تکنسیـن
تولید
6

1
سرپرست برق
تکنسیـن
تولید
7

1
سرپرست تعمیرات
تکنسیـن
تولید
8

4
جمـع تکنسین

3
تعمیر کار ماشین آلات
کارگـر مـاهـر
تولید
9

3
مسئول شیفت امور برق
کارگـر مـاهـر
تولید
10

3
مسئول شیفت تصفیه
کارگـر مـاهـر
تولید
11

1
سرپرست بسته بندی
کارگـر مـاهـر
تولید
12

10
جمـع کارگر ماهر

6
اپراتور وینترایزر
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
13

3
مسئول آبرسانی و آتشنشانی
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
14

18
کارگر بسته بندی و پرکنی
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
15

6
مسئول دیگ بخار و تصفیه آب
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
16

3
اپراتور هیدروژناسیون
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
17

3
اپراتور آلفا لاول
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
18

3
کارگر کپسول پرکنی
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
19

3
اپراتور بی بو کننده
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
20

6
اپراتور بیرنگ کننده
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
21

3
اپراتور الکترولایزر
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
22

3
کارگر آزمایشگاه
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
23

2
متصدی دفتر کابل
کارگـر نیمه مـاهـر
تولید
24

59
جمـع کارگر نیمه ماهر

77
جمـع بخش تولیـدی

1
مدیر امور اداری و خدمات
مدیـریت
اداری
25

1
مدیر بازرگانی
مدیریت
اداری
26

1
مدیر مالی
مدیریت
اداری
27

3
جمـع مدیریت اداری

1
متصدی امور اداری و خدمات
کارشناس و لیسانس
اداری
28

1
جمـع کارشناس

2
حسابدار
کارمنـد ماهر
اداری
29

1
سرپرست ترابری
کارمند ماهر
اداری
31

3
کارمند ماهر

1
متصدی ایمنی و بهداشت
کارمند نیمه ماهر
اداری
32

1
کارپرداز
کارمند نیمه ماهر
اداری
33

1
انباردار
کارمند نیمه ماهر
اداری
34

3
راننده خودرو
کارمند نیمه ماهر
اداری
35

6
کارمند نیمه ماهر

2
کارمند حسابداری
کارمند ساده
اداری
36

3
کارگر انبار
کارمنـد ساده
اداری
37

2
ماشین نویس
کارمنـد سـاده
اداری
38

3
نگهبان ورود و خروج
کارمنـد سـاده
اداری
39

1
نظافتچی وآبدارچی اداری
کارمنـد سـاده
اداری
41

1
منشی و تلفنچی
کارمنـد سـاده
اداری
42

12
کارمند ساده

25
جمـع بخش اداری ، مالی و فروش

102
جمع کل کارکنان مورد نیاز طرح

3-8- بررسی فضا ، مساحت و نوع ساختمانها:

کلیه ساختمانهای مورد نیاز واحد بر حسب پا را مترهای مختلفی همچون استقرار ماشین آلات با منظور نمودن کمترین میزان تردد و اتلاف مواد در حین انتقال مواد بهینه طراحی شده و در نتیجه آن مساحت کل زمین و محوطه کارخانه نیز متناسب با مساحت کل ساختمانها و بر اساس شرایط عملیاتی واحد محاسبه گردیده .

مساحت سالن تولید:

فضای مربوط به هر یک از بخش های تولیدی با حجم عملکرد ، میزان تردد انجام شده و فضای اشغال شده توسط دستگاههای موجود در آنها برآورد می گردد . بخش های مختلف تولید عبارتند از سالن های تصفیه خانه و هیدروژناسیون مجموعاً دارای زیر بنای 720 متر مربع بوده و در دو طبقه میباشد . این بخش از سوله با دهانه 24 متر و ارتفاع 8 متر ساخته می شود . همچنین از بخش های دیگر تولیدی می توان از بسته بندی (324 متر مربع سوله با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر مربع ) و الکترو لایزر ( 216 متر مربع سوله با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر مربع ) نام برد .

2 ) انبار مواد اولیه :

بدلیل اینکه مهمترین ماده اولیه تشکیل دهنده روغن های خوراکی ، روغن خام بوده و آن نیز در مخازن فلزی ذخیره می گردد . لذا این انبار بیشتر برای دپوی دیگر مواد مورد نیاز تولید از قبیل خاک رنگبر – سود سوز آور – اسید فسفریک و کاتالیست نیکل و غیره و نیز مواد اولیه بسته بندی شامل انواع ظروف PET -حلبی – کارتن – لیبل و . . . است . فضای مورد نیاز این انبار 500 متر مربع سوله با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر مربع می باشد .

انبار محصول :

در این انبار محصول نهایی که به صورت کارتن های بسته بندی شده و حلب های روغن نگهداری میشود ، یک سردخانه کوچک قرار داده میشود . ( زیرا کریستالهای جامد در داخل روغن به تدریج و به آرامی تشکیل میشود ) بنابراین مساحت در نظر گرفته برای این انبار 648 متر مربع و به شکل سوله ( با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر ) در نظر گرفته شده است .

4 ) ساختمان تأسیسات :

این ساختمان ها عبارتند از سالن دیگ بخار ( 324 متر مربع سوله با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر ) – اتاق برق (100 متر مربع ساختمان آجری ) – تعمیر گاه مکانیک و برق ( 30 متر مربع ساختمان آجری )

5 ) ساختمان آزمایشگاه :

بدلیل ضرورت وجود ارتباط نزدیک بین آزمایشگاه و تولید ، گوشه ای از طبقه ی دوم سالن تولید با مساحت حدود 100 متر مربع در نظر گرفته شده است .

6 ) ساختمان اداری و رفاهی :

با توجه به ضوابط موجود و همچنین کار پرسنل فعال در این بخش ها ، مجموعاً 10 متر مربع به ازای هر نفر کارمند ، فضای اداری منظور می گردد . بدین ترتیب ساختمان اداری دارای مساحت 150 متر مربع می باشد . همچنین ساختمان اداری شامل سرویس های بهداشتی – نماز خانه – غذا خوری – سالن رختکن است که بر طبق استانداردهای موجود به ازای هر نفر 5/1 متر مربع لحاظ می شود . بنابراین حداکثر مساحت 1200 متر مربع می بایستی در نظر گرفته شود . ( یاد آوری می شود که به ازای هر 12 نفرمی بایستی یک توالت ساخته شود یعنی تعداد 9 دستگاه ) .

7 ) ساختمان نگهبانی :

این ساختمان شامل ساختمان اصلی نگهبانی و بازرسی ورود و خروج کالا و همچنین دفتر کابل است که مساحت 50 متر مربع برای آن کافی است .

8 ) استخرها :

استخرهای تولیدی در فضای باز ساخته شده که شامل :

استخر آب صاف (3×10×10 متر ) + استخر آب چرب ( 3×15×10 متر ) + پمپ خانه ( 3×4×6 متر )که مجموعاً برابر ( متر مکعب ) 822 = 3 × 274 خواهد بود . و استخر فاضلاب شامل حوضچه های چربی گیری و سیستم هوازی و سیستم ته نشینی و سیستم بستر خشک کننده ی لجن مجموعاً (متر مکعب ) 1800 = ( میانگین عمق 3 × 600 ) است

9 ) فونداسیون مخازن ذخیره :

بدلیل سنگینی زیاد وزن روغن خام موجود در مخازن ذخیره ی روغن نیاز به فونداسیون مسلح با مساحت 300 متر مربع و بتن ریزی به حجم 300 متر مکعب می باشد .

10 ) محوطه کارخانه :

این مساحت معمولاً 3 برابر مساحت کل زیر بنای ساختمان ها خواهد بود . که در نهایت 12.000 متر مربع فضا مورد نیاز است . از این میزان 10 % آن معادل 1200 متر مربع به امر خیابان کشی و پارکینگ اختصاص یافته است . و مقدار 15 %‌ آن معادل 1800 متر مربع آن تبدیل به فضا سبز خواهد شد . و مقدار 9000 متر مربع هم جهت طرح توسعه و اجرای فاز دوم کارخانه یعنی احداث واحد روغن کشی باقی خواهد ماند .

11 ) دیوار کشی :

دیوار کشی بر اساس ارتفاع دو متر محاسبه می گردد . مساحت دیواردور کارخانه تقریباً معادل ) متر مربع ) 1600 = 2 × m 800 برآورد شده است .

12 ) مساحت کل زمین :

مجموع مساحت زیر بنای ساختمانها (4182 متر مربع) و مساحت کل محوطه کارخانه ( 12000 متر مربع )مساحت کل زمین می باشد . که با کسر 1200 متر مربع خیابان کشی 1800 متر فضای محوطه کارخانه در نتیجه ی مقدار 9600 متر مربع باقی خواهد ماند . که برای ایجاد واحدهای روغن کشی و قوطی سازی در آینده ی مناسب می باشد .

توضیح اینکه کل بنای مورد نیاز به شکل ( سوله ) 2500 متر مربع و ساختمان آجری 1280 متر مربع در نظر گرفته شده است .

خدمات مورد نیاز و تأسیسات عمومی دستگاهها ، تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاه ، تعمیرگاه ، سیستم ترابری ، گرمایش ، سوخت رسانی ، سرمایش ، آب رسانی ، تهویه و هوای فشرده ، سیستم دفع آلودگی ، محیط زیست ، اطفاء حریق ، باسکول و برق و . . .

این واحد تولیدی همچون دیگر واحدهای صنعتی برای انجام فعالیت های خود نیازمند مجموعه ای از تأسیسات و تجهیزات جانبی بوده که همراه ماشین آلات خط تولید قادر به تولید باشند . تمام تجهیزات خط تولید احتیاج به امکانات پشتیبانی مانند آب ، برق ، وسایل نقلیه ، و حمل و نقل گرمایش ، سرمایش ، اطفاء حریق ، آزمایشگاه ، تعمیرگاه ، اثاثیه و لوازم اداری ، سوخت و . . . دارد .

3-9- برق رسانی :

با توجه به این که ماشین آلات این واحد تولیدی متکی بر انرژی الکتریکی می باشند و با کمک نیروی برق کار می کنند ، تأمین برق مورد نیاز واحد از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد .

برق مورد نیاز خط تولید با توجه به مشخصات فنی دستگاهها و توان مصرفی آنها محاسبه می گردد اضافه مصرف برق خط تولید برای حداکثر بار مصرفی در هنگام راه اندازی دستگاهها 30 % در نظر گرفته شده است .

توان برقی مصرفی ماشین آلات خط تولید در جدول ماشین آلات محاسبه می

شود .

برق مورد نیاز ساختمانها به ازای هر متر مربع w 15 و انبار محوطه w 10 می باشد که با توجه به مساحتهای برآورد شده برق مورد نیاز تأسیسات با توجه به میزان بر مصرفی کولرها ، پمپهاسی انتقال آب ، سیستم شوفاژ ، . . . و kw 20 و آزمایشگاه و تعمیرگاه kw 30 محابه می شود .

3-10- تأسیسات آب :

برآورد آب مورد نیاز کارخانه :

کلیه فعل و انفعالات که در قسمت های مختلف کارخانه بر روی روغن در حال تصفیه انجام می گیرد . به وسیله گرم کردن در مرحله دوم به وسیله آب معمولی عملی خواهد شد . علاوه بر آن جهت مصارف آشامیدنی و فضای سبز آب از ضروریات اولیه می باشد . بنابراین آب مورد نیاز کارخانه به چهار بخش اساسی تقسیم می گردد :

1- مصارف صنعتی

2- مصارف آشامیدنی و بهداشتی

3- مصارف اضطراری

4- مصارف متفرقه و فضای سبز

مصارف صنعتی کارخانه شامل آب مورد نیاز دیگ های بخار – آب برای خنک کردن در سیر کولاسیون چرب – آب برای خنک کردن در سیر کولاسیون تمیز و آب مصرفی در تصفیه خانه و هیدروژناسیون . می توان m 5/2 آب برای مصارف غیر قابل پیش بینی و 5/2 متر مکعب برای شستشوی سالنها در نظر گرفت ، میزان آب مصرفی برای فضای سبز و پرسنل :

آب مصرفی پرسنل m 5/5 = lit‌3500 = 150 × 35

آب فضای سبز m 1 = m 6/0 = lit 5/583 = 3 × 5/194

آب مصرفی روزانه m 5/11 = 1 + 5/5 + 5

در کل مصرف کل آب مصرفی litr 120 در برآورد شده است .

3-11- تجهیزات و تأسیسات :

برای تأمین آب مصرفی تأسیسات و تجهیزات موارد ذیل مورد نیاز است :

1 – حفر دو حلقه چاه . که البته با توجه به قرار گرفتن زمین کارخانه در شهرک صنعتی نیاز به حفر چاه نمی باشد .

2 – مخازن مرتفع آب

3 – شبکه آب رسانی ( توزیع )

4 – دستگاه کلر زنی

5 – سختی گیر آب برای دیگ های بخار و آب آشامیدنی

که کلیه این تجهیزات و تأسیسات در جداول مربوطه پیش بینی گردیده است . و در صورت عدم پیش بینی از محل سایر هزینه ها میبایستی نسبت به تأمین آن اقدام گردد . در ضمن در این طرح سعی خواهد شد نسبت به برگشت آب در سیستم اهتمام لازم به عمل آید . تا از مصرف بی رویه آن جلوگیری بعمل آید .

3-12- تجهیزات خط تولید:

الف ) قسمت ساخت اکسیژن و هیدروژن :

1 – یونیت الکترولایزر

2 – دستگاه رکتیفایر

3 – رگلاتور مربوطه

4 – ترانس مورد نیاز

5 – آب مقطر گیری

6 – مخازن تحت فشار هیدروژن

7 – Gass Hold‌ اکسیژن و هیدروژن

8 – کمپرسور هیدروژن

9 – کمپرسور اکسیژن

10 – سیستم های اتوماسیون مربوط به خط فوق به علاوه فیتینگ ها لوله و شیرآلات مورد نیاز

ب ) قسمت تصفیه خانه :

1 – خط خنثی کننده : شامل سه عدد سپراتور – سه عدد میکسر – دو عدد گرم کن – یک خشک کن بانضمام تابلوی فرمان و پمپ های مربوطه به علاوه سیستم های کنترل و فیتینگ و شیرآلات مخصوص

2 – خط بیرنگ مرحله اول شامل برج بیرنگ همراه با سیستم خلاء و همزن مربوطه به علاوه تابلوی فرمان و سیستم های کنترل و فیتینگ ها و شیرآلات مربوطه

3 – خط بی بو کننده مداوم شامل برج بی بو با پنج طبقه همراه با سیستم خلاء و متعلقات مربوطه به علاوه تابلوی فرمان و سیستم های کنترل و فیینگ ها و شیرآلات مورد نیاز

ج ) قسمت هیدروژناسیون:

1 – کنورتور : شامل برج مربوطه همراه سیستم خلاء با شیرهای ورود گاز هیدروژن و منفذ ورودی کاتالیست نیکل همراه با همزن مربوطه به علاوه تابلوی فرمان و سیستم های کنترل . فیتینگ ها و شیرآلات و پمپ های مربوطه

2 – فیلتر پرس های مخصوص گرفتن کاتالیست و یونهای فلزی از روغن – خاک مخصوص – پارچه صافی مورد نیاز .

3 – برج بیرنگ کننده مرحله دوم همراه با سیستم خلاء با شیرهای ورودی مخصوص زدن خاک کمک صافی و فیلتر پرس مربوطه به علاوه سیستم های کنترل و فیتینگ ها و شیرآلات و پمپ های ورودی و خروجی .

د ) قسمت بسته بندی شامل :

1 – دستگاههای پرکن از 900 گرمی تا 18 کیلویی تمام اتوماتیک . به علاوه مخازن مورد نیاز به منظور ساخت روغن

2 – سرد خانه های مربوطه که درجه حرارت آن 10 درجه بالای صفر باشد .

3-13- شرح فرآیند تولید:

الف ) بخش تولید و بسته بندی:

کلیات : روغن نباتی از دانه های گیاهی استحصال گردیده و به عنوان مواد اولیه کارخانه جات تصفیه روغن نباتی در کشور به کار گرفته می شود . این روغن خام دارای مقادیر ناخالصی به شرح ذیل می باشد .

ناخالصی ها عبارتند از :

– اسیدهای چرب آزاد

– فسفاتید ها از قبیل لستین و سفالین

– کربو هیدراتها از قبیل رافینوز

– پروتئین ها

– الکل های چرب که همان موم گیاهی است که بیشتر در روغن آفتابگردان موجود می باشد

– هیدروکربنهای بیرنگ

– رنگها

– مواد محافظ به مانند توکوفرول ( Tocopherol ) ویتامین E

– مواد بودار ( آلدئیدها _ کتون ها )

– ویتامین ها

– مواد معدنی به مقدار بسیار جزئی

که این ناخالصی ها از روغن نباتی پس از طی مراحل تصفیه جدا گردیده و به عنوان خوراکی قابل عرضه و مصرف می باشد .

– ذخیره و انتقال روغن

روغن خام معمولاً توسط تانکر یا واگن های قطار به کارخانه حمل و به طور شبانه روزی در مخازن ذخیره که برای این کارخانه حدود دو ماه در نظر گرفته شده ذخیره می گردند .

– واحد تصفیه شیمیایی روغن ( خنثی کردن )

روغن خام انبار شده به وسیله خط خنثی سازی که از 3 سپراتور و متعلقات مربوط به آن تشکیل یافته خنثی و مواد ناخالص روغن از آن جدا می گردند . در این مرحله با اضافه کردن سود کاستیک در لوله های مختلف با توجه به کیفیت روغن این مهم انجام می پذیرد .

دستگاههای این مرحله به شرح ذیل می باشد :‌

1 – 3 دستگاه سپراتور

2 – تعداد پمپ جهت انتقال روغن – آب سود و اسید

3 – دستگاه خنک کن ( رطوبت گیر )

4 – میکسرهای مربوطه

5 – گرم کن های مربوطه

6 – تانکهای سود – آب - آب داغ

ب ) بخش رنگبری :

روغن حاصل از محل خنثی سازی جهت پایین آوردن رنگ به این بخش هدایت گردیده و پس از افزودن خاک بیرنگ در حدود ماکزیمم 1 % در اثر حرارت و خلاء ( خلاء میلی متر جیوه ) مواد رنگی و صابون باقیمانده از آن جدا گردیده و پس از عبور از فیلتر های مخصوص دارای رنگ مجاز عاری از صابون به مخازن بیرنگ هدایت و ذخیره می گردند .

ج ) واحد جامد سازی روغن ( هیدروژناسیون ) :

در این قسمت روغن مایع با افزودن گاز هیدروژن در مجاورت کاتالیست نیکل به روغن جامد تبدیل میگردند . این محل در درجه حرارت 180 – 160 درجه سانتیگراد و خلاء انجام می پذیرد . روغن حاصل پس از عبور از فیلتر به واحد بیرنگ مرحله دوم هدایت می گردد . و در این مرحله پس از تصفیه شیمیایی و فیزیکی روغن عاری از تراش نیکل و تراش های فلزی گردیده و در مخازن قبل از بی بو ذخیره می شود .

د ) بخش بی بو کننده روغن:

هدف این بخش جدا نمودن مواد بودار سبک از روغن می باشد . روغن در این دستگاه در حرارت و خلاء (250- 290 درجه سانتیگراد ) عاری از این مواد گردیده و پس بخار دادن مستقیم به روغن زیر خلاء مواد فوق از سیستم خارج گردیده و پس از عبور از فیلترهای مربوط به قسمت بسته بندی هدایت و ذخیره می گردند .

ذ ) بخش بسته بندی و سرد خانه:

واحد بسته بندی شامل تجهیزات و تأسیسات است که توسط آن روغن نباتی آماده صدور از کارخانه در ظروف فلزی و کارتن می گردد .

ماشین آلات این بخش عبارتند از :

1 )‌ خط پر کن 5 کیلویی روغن دان

– ماشین پر کن

– ماشین درب بند

– نوار نقاله جهت انتقال روغن بسته بندی به سرد خانه

2 ) خط پر کن 17 کیلویی شامل

– ماشین پر کن

– ماشین درب بند

– نوار نقاله جهت انتقال روغن بسته بندی به سرد خانه

3 ) خط پر کن 3 کیلویی و 1 لیتری

– ماشین پر کن

– ماشین درب بند

– نوار نقاله

خ ) سرد خانه :

به منظور تشکیل کریستال دانه بندی در روغن نباتی از سرد خانه استفاده می شود . که در اثر برودت آرام دانه های کریستال روغن تشکیل می گردند . و دوره ی سرد کن در سرد خانه به منظور تهیه این نوع روغن حدود 48 ساعت در نظر گرفته می شود . که در 50 % از زمان مذکور بایستی روغن در درجه حرارت 10 درجه سانتیگراد نگهداری می شود .

بنابراین واحد سرد خانه جهت این طرح در نظر گرفته شده است . که هر یک به ظرفیت 100 تن روغن می باشد . برای تأمین برودت از کمپرسور آمونیاکی استفاده خواهد شد . روغن های بسته بندی شده پس از خروج از سرد خانه توسط نقاله به انبار محصول هدایت و از آن مکان به بازار ارسال می گردد .

3-14- ماشین آلات و تجهیزات واحد تولید گاز اکسیژن و هیدروژن:

– کلیات

– محاسبه ظرفیت کارخانه تولید گاز

– روش های تهیه هیدروژن

– انتخاب ماشین آلات

جهت ساخت روغن های خوراکی و مصارف صنفی و صنعتی در کشور کارخانه جات روغن نباتی ناگزیر به ایجاد پروسه خط هیدروژناسیون بوده و در صورت عدم ساخت روغنهایی که در صنعت غذایی بتوانند نیازهای صنایع خوراکی را پاسخگو باشند با مشکل مواجه خواهند بود . بنابراین علاوه بر تأمین نیازهای تغذیه ای مردم طیف وسیعی از صنایع غذایی کشور نیاز به روغن های خاص داشته که این مهم می تواند از طریق هیدروژنه کردن روغن با فرمولاسیون مربوطه عملی گردد . بدین منظور از گاز هیدروژن کمک گرفته می شود . زیرا روغن های نباتی خام دارای درجه اشباع و درجه ذوب مختلف هستند و لذا سیلان آن متفاوت است . به عبارت دیگر هر چه به اشباع کامل نزدیک تر باشند به حالت جامد نزدیک تر خواهند بود . حالت متعادل روغن زمانی است که هم کیفیت غذایی مطلوبی داشته و هم از نظر انجماد ظاهری نزدیک به روغن های قابل خوراک و قابل هضم باشد و البته با اشباع کامل فاصله داشته باشد . یکی از طرق عملی و نسبتاً ارزان تغییر در درجه اشباع روش افزودن مولکول هیدروژن به آنست .

3-15- برنامه ریزی تولید و پیش بینی ظرفیت تولید برای 5 سال بعد از بهره برداری :

با توجه به این که جریان مواد در خط تولید بصورت پیوسته است و تمامی دستگاهها از همان ابتدا توانایی برآورده نمودن ظرفیتهای مورد انتظار را خواهند داشت لذا ظرفیت تولید از همان سال اول بصورت کامل صورت خواهد پذیرفت.
سال پنجم
سال چهارم
سال سوم
سال دوم
سال اول
ظرفیت اسمی
واحد
شــرح محصــولات

100%
100%
100%
100%
100%
100%
درصد
روغن نباتی جامد

14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
تن

برنامه زمان بندی اجرای طرح:

فاز اول :‌

مراحل مقدماتی اجرای پروژه ( زمان مورد نیاز 3 ماه )

1 ) تشکیل شرکت و مشخص نمودن سهامداران مربوطه

2 ) اخذ موافقت اصولی و مجوزهای لازم از ادارات مختلف

3 ) انتخاب محل اجرای طرح و درخواست واگذاری زمین و طی مراحل قانون لازم

فاز دوم :

آماده سازی محل کلیه نقشه های فونداسیون و اجرای آن ( زمان مورد نیاز 5/2 ماه )

1 ) انتخاب پیمانکار سیویل و عقد قرارداد

2 ) تهیه نقشه های تپو گرافی زمین

3 ) تسطیح و خاک برداری

4 ) خیابان بندی ( احداث خیابان های اصلی و فرعی )

5 ) آماده سازی و تهیه مصالح ساختمانی مورد نیاز

6 )‌ تهیه نقشه های فونداسیون سوله ها

7 ) گود برداری پی فونداسیون ستون های سوله ها

8 ) زیر سازی و بتون ریزی پی فونداسیون

9 ) شناژ بندی و نصب صفحه ستون ها

فاز سوم :

شروع ساختمان سازی و تهیه نقشه های نصب ماشین آلات( زمان مورد نیاز 5/4 ماه)

1 ) نصب سوله های سالن ها همراه با اجرای سقف

2 ) دیوار چینی و نصب درب و پنجره سالن ها

3 ) تهیه نقشه های لی اوت ماشین آلات

4 ) اماده سازی فونداسیون اسکلت


5 دسته‌بندی نشده  هیدروژن نیمه نباتی مصرفی مربوطه مربع مـاهـر گردیده کل کشور کارگـر کارخانه فریمان عرضه صادرات روغن چربی جامد تولیدی تصفیه برق بازار اداری آلات
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background