تجهیزات ذخیره و بازاریابی بارکوچک:

تجهیزات ذخیره و بازاریابی بار کوچک به دو دسته تقسیم می شوند: یکی کارگر- برای- محموله که برای زمانی است که کارگر به محل ذخیره حرکت کرده و مواد را بازیابی می‌کند. و دیگری محموله- برای-کارگر که برای وقتی است که به مواد به صورت مکانیکی برای بازیابی به نزد کارگر می روند. که تجهیزات محموله- برای کارگر اغلب بهره وری بالاتر و نظارت ساده تر و امنیت بیشتری دارد و گران تر بوده.

تجهیزات ذخیره از نوع کارگر- برای – محموله:
شامل 3 نوع: قفسه بندی ظرف، کشوهای تکه ای ذخیره در کابینت، قفسه جریان جاذبه می شود و هر کدام از این سه نوع را می توان به شکل سیار یا نیم طبقه بکار ببردو

قفسه بندی ظرف: قدیمی ترین و رایج ترین روش است. که برای انتخاب سفارش از قطعات کوچک، استفاده می شود. هزینه کم و نصب راحت و احتیاجات نگهداری کم از مزایای این روش است و از معایب آن هم این که در این روش اغلب فضا به طور مطلوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد و همچنین مشکلات نظارت، امنیت و حفاظت اقلام نیز وجود دارد چون قفسه بندی ظرف یکی از انواع سیستمهای باز است و اقلام در معرض نمایش و قابل دسترسی هستند.

کشوهای تکیه ای ذخیره در کابینت
به این دلیل تکه ای نامیده می شوند که هر کابینت، کشورهای ذخیره تکه ای را در بردارد و اینها به قسمت های ذخیره تکه ای تقسیم می شوند و ارتفاعه کشوها از 3 تا 24 اینچ است. فریت این کشوها این است که تعداد زیادی SKU را می توان در آنها جای دارد بنابراین مواد بیشتری را می توان در یک محوطه کوچک ذخیره کرد پس احتیاجات فضا کمتر است و همچنین هزینه‌های فضا نیز کاهش می یابد و زمان حرکت نیز کاهش یافته پس احتیاجات فضا کمتر است و همچنین هزینه های فضا نیز کاهش می یابد و زمان حرکت نیز کاهش یافته پس احتیاجات نیروی انسانی نیز کم می شود و از منافع دیگر این روش می توان دقت در انتخاب و امنیت و حفاظت اقلام را نام برد. این روش نسبتاً گران است به دلیل تعداد کشوها و مقدار ورق فلزی که در کابینت ها به کار می رود.
قفسه جریان کارتن:معمولاً برای اقلامی استفاده می شود که با شکل و اندازه یکسان در کارتن ذخیره می شوند. کارتن ها از طریق راهروی پشت صفحه داخل قفسه قرار می گیرند و غلطک ها آنها را به طرف جلو حرکت می دهند تا آماده برداشتن شوند. هزینه قفسه جریان به ظرفیت طول و ارتفاع قفسه ها بستگی دارد و مانند قفسه بندی ظرف، دارای احتیاجات نگهداری کمی است.

نیم طبقه:قفسه بندی ظرف، کشورهای تکه ای ذخیره در کابینت، قفسه جریان را می توان و یک نیم طبقه جای داد از مزایای این روش این است که با صرف هزینه کم می توان دو برابر معمول ذخیره کرد. برای طراحی یک نیم طبقه باید مواردی مانند انتخاب صحیح درجه بارگیری نیم طبقه و طراحی سیستم انتقال مواد و… را رعایت کرد.

ذخیره سیار: همه ی موارد بالا می توانند سیار باشند. معمول ترین روش برای سیارسازی روشن واگن- مسیر است که مسرهای موازی در کف کارگاه می سازند و چرخ هایی که در زیر تجهیزات قرار می گیرند تجهیزات سیار را بوجود می آورند. این روش باعث صرفه جویی در فضا می شود چون فقط یک راهرو بین همه تجهیزات ذخیره مورد نیاز است و تنها عیب آن هم این است که در آن زمان لازم برای دسترسی به اقلام افزایش می یابد.

تجهیزات بازیابی- سیستم های کارگر- برای- محموله: در انواع این تجهیزات کارگر یا به صورت سواره یا پیاده به سمت محل کالا می رود که شامل کاری انتخاب- ارابه های انتخاب کننده ی سفارش، ماشین های AS/R به همراه کارگر و بازیابی روباتیک است.

گاری انتخاب: برای راحتی دسترسی، جداسازی و یا انباشته سازی سفارشات مورد استفاده قرار می گیرند. و طوری طراحی نشده اند تا یک انتخاب گر سفازش بتواند در یک گردش، چند سفارش را برداشت کند. بعضی از آنها دارای محل هایی برای جداسازی سفارش و یا مستندات کاغذی و قلم هستند و معمولاً یک نردبان پله ای نیز برای دسترسی به ارتفاع بالا دارند. انواع پیچیده تری نیز دارد که شامل گاری با مرتب کننده نور و یا به همراه کامپیوتر و… می شود.

ارابه انتخاب کننده ی سفارش: یا انتخاب کننده ی محموله، به کارگر اجازه می‌دهد تا به محل بازیابی در بالای سطح کف برود و با این کار بهره وری کارگر کاهش می یابد و برای افزایش بهره وری می توان از سازه های عمودی و… استفاده کرد.

ماشین ذخیره یا بازیابی خودکار به همراه کارگر: ماشینی است که انتخاب کننده روی صفحه ماشین سوار می شود و بین محل های بازیابی حرکت می‌کند و معمولاً انتخاب گر از جلوی سیستم و سطح کف راه می افتد و مکان های ذخیره مورد نیاز را بازدید می‌کند و بسته به اندازه سفارش، یک یا چند سفارش را پر می‌کند. این روش باعث کاهش فضای کف و همچنین کاهش زمان می شود چون نیروی محرکه لازم برای حرکت به طور خودکار فراهم می شود.

بازیابی روباتیک: خیلی کم مورد استفاده قرار می گیرد. هر وسیله بازیابی روباتیک یک گردان کوچک دارد که امکان جداسازی و جمع آوری و در ظرف قرار دادن را فراهم می‌کند، یک دکل را که روی روبات نصب شده است را به بالا و پایین می برد تا روی راهروهای انتخاب تنظیم شود.

تجهیزات محموله- برای- کارگر
اگر محموله نزد کارگر برود، تجهیزات درد بسته محموله- برای- کارگران قرار می گیرد در این روش زمان مربوط به جستجو جهت انتخاب سفارش کاهش می یابد چون به صدا خودکار محموله خود، نزد کارگر می آید و در سیستم هایی که خوب طراحی نشده باشند بهره وری در این حالت افزایش می‌یابد و این تجهیزات شامل گردان ها، ماشین های ذخیره و بازیابی خودکار با بار کوچک و توزیع کننده ها هستند که مورد آخر نسبتاً گران بوده.

گردان ها: وسایلی هستند که اقلام را برای ذخیره و بازیابی در بردارند و می چرخند. که شامل گردان های افقی، عمودی و قفسه های چرخنده مستقل می شوند.

گردان افقی: یک مری ظرف به هم متصل از قفسه های قابل تنظیم است که توسط یک موتور به بالا یا پایین برده می شوند و چرخش طول یک محور عمود بر کف انجام می شود و این چرخش ممکن است توسط کارگر و از طریق یک صفحه کلید انجام شود یا از طریق پدال پایی یا کامپیوتر باشد. گردان ها افقی دارای طول متغیر از 15 تا 1 فوت و ارتفاع 6 تا 25 فوت هستند گردان های بلندتر به زمان بیشتری جهت رسیدن به محل مطلوب نیاز دارد. علاوه بر ظرفیت، گردان های افقی باعث می شوند که از فضای ذخیره موجود، استفاده خوبی به عمل آید و یک عیب مهم گردان های افقی این است که در آن قفسه ها و ظرف ها باز هستند و امنیت و حفاظت اقلام مشکل خواهد شد.

گردان عمودی: یک گردان افقی است که حول انتهای خود چرخیده و در پوششی از ورق فلزی دارد. گردان ها یا به صورت دستی با انتخاب گر کار می کنند یا به صورت کامپیوتری. ارتفاع آنها از 8 تا 35 فوت است سیستمی که بلندتر باشد به زمان بیشتری برای چرخش و رسیدن به موقعیت مطلوب نیاز دارد. در این مورد نیاز به خم شدن و دسترسی به اقلام وجود ندارد و زمان جستجو نیز کمتر است. مزایای دیگر آن حفاظت و امنیت بسیار عالی اقلام است و معمولاً گران تر از گردان های افقی هستند به دلیل پوشش ورق فلزی و همچنین نیرو محرکه مورد نیاز.

قفسه چرخنده مستقل: شبیه یک گردان افقی با چند تک سطح است که روی همدیگر سوار شده اند و هر سطح به طور مستقل می چرخد در نتیجه در همه اوقات یک کارگر در آن واحد می تواند چندین محل آماده برای دسترسی داشته باشد. انتخاب سفارش از راه دور، مونتاژ و یا مرحله سفارش از کاربردهای این روش است. در این کاربردها یک روبات در انتهای یک سقفه چرخنده مستقل قرار گرفته و واحدهای بار در محدوده یا خارج آن را ذخیره و بازیابی می‌کند.

ماشین ذخیره و بازیابی خودکار بار کوچک: در این روش یک ماشین S/R بار کوچک در یک راهروی ذخیره همزمان در راستای افقی و عمودی حرکت می‌کند تا ظروف دخیره را به یک ایستگاه انتخاب سفارش در یک انتهای سیستم حمل کند. در این سیستم در همان حال که انتخاب گر در حال انتخاب از ظرفی است که در موقعیت انتخاب سمت راست قرار دارد ماشین S/R در حال بردن ظرف از موقعیت انتخاب سمت راست به محل آن در قفسه و برگشت با ظرف دیگری است در این سیستم پیشرفتی جهت بهبود عملیات ورودی بار کوچک به کار گرفته شده تا به هر راهرو و چند وسیله S/R را تخصیص دهد. ارتفاع آنها از 8 تا 50 فوت متغیر و طول آنها از 40 تا 200 فوت است. این سیستمها بسیار گران قیمت هستند و دارای پیچیدگی های زیادی که باعث احتیاجات بیشتر به تعمیرات و نگهداری می‌شود.

اتاقک بالا برنده عمودی: یک عضو جدید از تجهیزات ذخیره و بازیابی بار کوچک است و یک AS/RS بار کوچک است که حول انتهای خود چرخیده است دارای ارتفاعی بین 15 تا 35 فوت است و دارای مزایای زیادی هستند به همراه کاهش قیمت.

توزیع کننده خودکار: از نظر کاری شبیه ماشین هایی است که برای فروش اقلام با شکل و اندازه یکنواخت بکار می روند. هر قلم به یک توزیع کننده ی عمودی تخصیص داده می شود که از 2 تا 6 اینچ عرض و 3 تا 5 فوت ارتفاع دارد. مکانیزم آن به این صورت است که محصول را به روی نقاله‌ای پرتاب می‌کند و این نقاله بین دو سطر توزیع کننده حرکت می‌کند و این سطرها به صورت A- شکل روی یک نقاله شمه ای حالت گرفته است یک مقاله کوچک خلاء یا برآمدگی کوچک بر روی یک نقاله زنجیری برای توزیع اقلام استفاده می شود. جایگزینی اقلام از پشت سیستم و به صورت دستی انجام می شود.

شناسایی خودکار و تجهیزات ارتباطات: کنترل خودکار وضعیت مواد به آگاهی از محل مواد در لحظات واقعی، مقدار، مبدأ، مقصد و زمان بندی مولوی نیاز دارد که باید به طور خودکار به آنها دست یافت. در حقیقت این هدف تابعی از شناسایی خودکار، تکنولوژی ارتباطی و ارتباطات بدون اشتباه است. مثالی برای شناسایی خودکار نقاله مرتب کننده حرکت می‌کند.

تشخیص و شناسایی خودکار: که شامل بارکدها، شناسایی فوری کاراکترها، برچسب ها طبق فرکانس رادیویی، نوارهای مغناطیسی و ماشین بعدی می شود.

بارکد گذاری: این سیستم شامل خود بارکد، بارکد خوان ها و بارکد چاپ کن ها است.

بارکدها: یک بارکد شامل تعدادی میله چاپ شده است که در بین آنها فضاهای خالی وجود دارد و نمونه هایی از این بارکدها را می توان در مغازه های خواربارفروشی و فروشگاهها دید که اقلام خریداری شده توسط هر مشتری نزد صندوق دارها می آید و آنها که مذکور را بررسی و به طور خودکار مشخصات و قیمت اقلام را ثبت می کنند.
کدهای اولیه که برای آنها استانداردهایی توسعه یافته از این قرارند:

کد 39: یک کد الفبا عددی است که به وسیله تعداد زیادی از سازمان های صنعتی و دولتی، هم برای شناسایی محصولات منفرد و هم برای شناسایی ظرف یا بسته بندی جهت ارسال تطبیق یافته است.

کد 93: فراهم کردن همه 128 کار الکتریکی به اضافه 43 الفبا عددی و چهار حرف کنترلی که 93 را پیشنهاد می‌کند که در بین 6 علامت گذاری استاندارد، بالاترین چگالی داده از الفبا عدد را ایجاد می‌کند.

کد 128: امکان کدگذاری با چگالی بالا برای استفاده از 128 حرف کامل اسکی، طول متغیر رشته، مشخص کردن جزء به جزء و چک کردن درستی علائم را فراهم می آورد. این کدگذاری برای مشخصات ظروف ارسال است.

بارکد خوان ها: بارکدها هم به وسیله اسکنرهای تماسی و هم بدون تماس خوانده می شوند. اسکنرهای تماسی می توانند قابل حمل بوده یا ثابت باشند و یک آویز یا قلم نوری را استفاده می کنند. همان طور که قلم به نور منعکس شده از بارکد را می خواند و این اطلاعات در حافظه سخت ذخیره و به یک کامپیوتر منتقل می شوند. حالت پیچیده تر این وسایل شامل اسکنرهایی با شعاع ثابت متحرک است که اینها نور گسیل شده از دیودهای لیزری را به کار می گیرند و می توانند تا فاصله 6 فوتی برچسب‌های مربوط به بارکد را جستجو کنند.

خواننده تماسی: یک جایگزین عالی برای صفحه کلید یا ورود داده به صورت دستی است. اطلاعات الفبا عددی با نرخ تا 50 اینچ پردازش شده و نرخ اشتباه برای یک اسکنر متصل به کد برگردان آن، برابر 1 در 100000 مورد خوانده شده است قلم های نوری و اسکنرهای آویزان مثال هایی از خواننده تماسی هستند.

خواننده غیر تماسی: معمولاً ساکن بوده و انواع آن شامل شعاع بند ثابت، اسکنر با شعاع نور متحرک و اسکنر جفت وسیله ای است. این اسکنرها از شعاع نور ثابت، شعاع نور متحرک، دوربین ویدیوئی یا تکنولوژی جستجوی سریع استفاده می کنند تا بتوانند از بین صدها منظره، علامت مورد نظر را تشخیص دهند. بیشتر اسکنرهای بارکد با کد برگردان های الکترونیکی پیچیده می توانند بارکدها را از هر دو جهت بخوانند که این که برگردان ها کدهای منحصر به فرد را در مورد هر علامتی تشخیص داده و آن را به درستی تفسیر می کنند. به علاوه در حال حاضر بیشتر عرضه کنندگان این اسکنرها تجهیزاتی را فراهم کرده اند که با علائم نشان دهنده وجه تمایز، امکان شناخت، خواندن و تشخیص چند علامت را بدون نیاز به تنظیمی در داخل یا خارج فراهم می کنند.

چاپگرهای بارکد: از اجزای سیستم بارکد هستند که معمولاً به آنها توجه کمتری می شود. طراحی و انتخاب چاپگر برای یک محدوده وسیع موفقیت نهایی سیستم بارکد را مشخص می‌کند چون کیفیت کد چاپ شده برای مقبولیت و ظرفیت سیستم، بحرانی است. پنج گروه از چاپگرهای بارکد وجود دارند: لیزری، انتقال حرارتی سریال، ضربه ای و جوهر افشان.

شناسایی نوری کاراکتر: کاراکترهای نوری توسط انسان یا ماشین قابل خواندن هستند برای مثال شماره حسابی که اغلب در انتهای چک بانک ها چاپ شده. این سیستم ها (OCR) داده های الفبا عددی را خوانده و به گونه‌ای تفسیر می کنند که افراد به خوبی کامپیوترها بتوانند اطلاعات موجود در این داده را تفسیر کنند. برچسب های OCR بوسیله اسکنرهای دستی خوانده می شوند این سیستم ها نسبت به سیستم های بارکد سرعت کمتر و قیمت کمتری دارند.

برچسب فرکانس رادیویی: هم فرکانس رادیویی (RF) و هم بر چسب امواج صوتی (SAW) داده های روی یک تراشه را که به برچسبی وصل است، کد برگردانی می کنند. برچسب فرکانس رادیویی می تواند قابل برنامه ریزی باشد یا به طور دائمی کدگذاری شده باشد و توانایی خواندن تا فاصله 30 فوتی را دارد. برچسب های (SAW) به صورت دائمی کدگذاری شده و تا فاصله 6 فوتی قابل خواندن هستند و هر دوی اینها برای شناسایی دائم یک ظرف بکار می روند و مزیت آنها به دلیل با دوام بودن برچسب است. یک مثال معمول در حال حاضر، برچسبی است که در شیشه جلوی اتومبیل ها جاسازی شده است تا بتوانند سرعت زیاد اتومبیل‌هایی را که عبور می کنند تشخیص بدهد.

نوار مغناطیسی: برای ذخیره مقادیر زیادی اطلاعات در یک فضای کوچک استفاده می شود نوارها معمولاً در پشت کارتهای اعتباری و کارت های بانک استفاده می شود نوار از میان چرک یا گریس قابل خواندن است و داده های ذخیره شده روی نوار را می توان عوض کرد. این سیستم ها از سیستم های بارکد گران تر هستند.

ماشین بصری: اساس این ماشینها بر دوربین هایی استوار است که از اشیا و کدها عکس می گیرد و عکس ها را برای تفسیر به یک کامپیوتر می‌فرستد این سیستم متعادل می خواند و دارای دقت عالی است. دقت خواندن مطلقاً به کیفیت نور بستگی دارد قیمت ماشین بصری در حال کاهش است، اما هنوز نسبتاً گران است.

ارتباطات بدون کاغذ، خودکار: وسایل ارتباطی خودکار شامل ترمیناهال داده ها با فرکانس رادیویی مجموعه گوشی های صدا، پشتیبانی نور و کامپیوتر و کارت های هوشمند هستند.

ترمینال های داده با فرکانس رادیویی: یک ترمینال داده رادیویی که در دست، با رویاروی لیفتراک نصب می شود یک وسیله مطمئن برای مدیریت موجودی و وسیله یا راننده است. (RDT) یک نمایش چند کاراکتری، صفحه کلید کامل و کلیدهای تابع خاص را بکار می گیرد. این سیستم پیام ها را روی یک فرکانس مشخص از طریق آنتنی که به شکل حسابی نصب شده و یک کامپیوتر دریافت می‌کند. معمولاً RDTها در محیط کارخانه نصب شده و برای ورود داده از اسکنرهای دستی یا نصب شده روی پایه استفاده می شود و شناسایی محصول و محل را انجام می دهند.

مجموعه گوشی صدا:ترکیب ارتباط صوتی و سیستم های شناخت صدا توسط انسان، سیستم هایی بر اساس کامپیوتر هستند که داده های کامپیوتری را به سخنرانی تبدیل کرده. سخنرانی انسان را به داده های کامپیوتری بر می گردانند. این سیستم ها هنوز آن قدر رشد نکرده اند و بعضی از آنها تا 1000 کلمه را شناسایی کرده و ترجمه می کنند.

پشتیبانی نوری و کامپیوتری: اهداف این سیستم کاهش زمان جستجو، کاهش زمان استخراج اقلام، کاهش زمان مستندسازی و کاهش همه زمان‌های انتخاب سفارش جهت بهبود در دقت انتخاب سفارش است به وسیله یک کامپیوتر که به طور خودکار، نوری را به محل درست ذخیره و بازیابی می تاباند زمان جستجو کاهش می یابد، زمان استخراج کاهش می‌یابد، زمان مستندسازی کاهش می یابد. در نتیجه می توان تا 600 انتخاب بر ساعت را انجام داد. نمایش های نوری برای سیستم های قفسه بندی ظرف، قفسه جریان و گردان ها موجودند. پشتیبانی کامپیوتری در هر ایستگاه انتخاب، امکان رویت کامپیوتری را فراهم می‌کند. راه کار اصلی در سیستم ها به کمک نور و کامپیوتر، تفکر درباره انتخاب خارج از سفارش دهی است.متعاقباً باید یک عامل انسانی غیر معمول دیگر نیز درگیر شود. در این شرایط کار خیلی ساده می شود و بنابراین از نظر فکری برای بعضی کارگران خسته کننده می شود.

کارت هوشمند: برای گرفتن اطلاعاتی از نوع شناسایی کارمندان، ظرفیت مواد دربار تریلر و ترکیب، یک گردش دور برای انتخاب استفاده می شود. برای مثال در یک مرکز بزرگ لوازم آرایشی، نحوه گردشها برای انتخاب سفارش به کارت های هوشمند منتقل می شود. کارت های هوشمند در هنگام گردش، در یک خواننده کارت هوشمند که روی گاری دستی نصب شده است، قرار می گیرد. در این حال، دور مناسب برای برداشتن اقلام روی نقشه انبار که به صورت الکترونیکی است انتخاب و در صفحه جلوی گاری دستی ظاهر می شود.


5 دسته‌بندی نشده  گردان کوچک کارگر قفسه ظرف سفارش ذخیره خودکار تجهیزات بازیابی بارکد اقلام
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background